ผู้นำซ้อนกับความแตกแยกของสังคมมุสลิม

สิ่งที่อัลเลาะห์ (ซบ) ให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราเรียกว่า "ฟิตนะ" ...เพราะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมก็ตาม การห้ามไม่ให้คนในสังคมพูดและวิจารณ์นี่แหละยากที่สุด...เค้าถึงบอกว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนทำ และต้องจัดลำดับความสำคัญถึงผลที่เกิดขึ้นให้ได้ ว่าอะไรเลวร้ายที่สุดตามลำดับความสำคัญ

สิ่งที่เห็นชัดที่สุดสำหรับกรณีเกิดข้อขัดแย้งของสังคมมุสลิม ในเรื่องวันอีด อีดิลอัฏฮา คือ ทำให้เรารู้ว่า ไม่ว่าสังคมใดก็ตาม ถ้ามีผู้นำกลุ่มชนบางกลุ่มในสังคม ทำตัวเป็นผู้นำซ้อนเกิดขึ้น ก็จะเกิดฟิตนะ หรือเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทันทีในสังคม และยากที่จะหาความเป็นหนึ่งเดียว หรือความเป็นเอกภาพของสังคมนั้นได้ และนี่แหละคือ ฮิกมะหลักที่อัลเลาะห์(ซบ) สั่งให้เราต้องเชื่อฟังผู้นำ

จริงๆ แล้ว ทุกเรื่องต้องเชื่อผู้นำคะ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ หากเรายังมีผู้นำที่ทำตัวเป็นผู้นำซ้อนเกิดขึ้น สังคมนั้นก็จะมีปัญหาและแตกแยก แม้กระทั่งสังคมเล็กอย่างในครอบครัวก็ตาม ในสมัยประวัติศาสตร์ หากเกิดกรณีผู้นำซ้อนขึ้น ผู้นำใหญ่ทางการปกครองถึงต้องยกทัพไปปราบคะ...มันก็จะเกิดสงครามขึ้น เกิดความวุ่นวาย อัลเลาะห์ (ซบ) ถึงต้องสั่งให้เราต้องเชื่อฟังผู้นำคะ ทุกยุคทุกสมัย ทุกเหตุการณ์ ใช้ได้เสมอ ไม่การล้าสมัย นี่แหละ คือความสวยงามของอิสลามคะ

อย่างเช่นในครอบครัว ใครจะเลือกใครเป็นหัวหน้าหรือผู้นำอย่างไรก็ได้เพื่อทำงานใดงานหนึ่ง ซึ่งนั่นหมายถึงผู้นำย่อย ซึ่งไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าทีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินใจ หรือมีปัญหาขัดแย้งในครอบครัว ทำประชามติในครอบครัวแล้ว ก็ยังไม่ลงตัว เราต้องให้ผู้นำครอบครัว เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในอิสลามให้สิทธิ์พ่อ เป็นผู้นำสูงสุดในครอบครัว นี่แหละ ที่เรียกว่า ต้องเชื่อผู้นำ

ถามว่าขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยหรือไม่? ไม่ขัดแย้งคะ ...เพราะถ้าเราเลือกผู้นำ ที่เป็นไปตามประชาธิปไตย นั่นหมายถึงเราต้องยอมรับ ไม่ว่าเราจะถูกใจหรือไม่ก็ตาม นอกจากเราไม่ยอมรับประชาธิปไตย นั่นมันเป็นคนละประเด็นกันคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสวยงามของอิสลามความเห็น (0)