แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานธนาคาร

2. พนักงานธนาคารลูกค้าสัมพันธ์

3. พนักงานธนาคารเค้าเตอร์

4. ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

5. เจ้าของกิจการ

  1. อื่น ๆ


อ้างอิง http://naenaew.blogspot.com/2012/02/blog-post_5895.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dream to be a bankerความเห็น (0)