รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพ พนักงานธนาคาร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้มีความต้องการอยู่ เนื่องจากมีการแข่งขันของหลายๆ ธนาคารสูง มีธนาคารเกิดใหม่ และธนาคารเดิมเปลี่ยนกลยุทธการแข่งขันสูงขึ้น จึงเป็นอีกอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถของพนักงานในการดึงดูดลูกค้าให้มี จำนวนเพิ่มขึ้น และสนใจลงทุนกับธนาคาร ทั้งการฝากเงิน การกู้เงิน และการลงทุนต่าง ๆ ที่ธนาคารมี


อ้างอิง http://naenaew.blogspot.com/2012/02/blog-post_5895.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dream to be a bankerความเห็น (0)