คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีบุคลิกภาพดี

2. บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ

3. มีใจรักในงานบริการ

4. มีความขยัน และอดทน

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. ทนต่อสภาพความกดดันและการแข่งขันได้ดี

  1. อื่น ๆ


อ้างอิง http://naenaew.blogspot.com/2012/02/blog-post_5895.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dream to be a bankerความเห็น (0)