การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

การเรียนรู้แบบ active learning และการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อให้คุณครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้ความคิดสร้างสรรค์

ในปัจจุบันเราจะพบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ ASEAN Community ในปี 2558 ผู้เขียนไม่ทราบว่ามีการเตรียมการเข้าสู่ ASEAN community ดีขนาดไหน ผู้เขียนคิดว่าภาษามีส่วนสำคัญในการสื่อสารกับประเทศต่างๆในอาเซียน ผู้เขียนไปพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครู อาจารย์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

มีครู อาจารย์เข้าร่วมประมาณ 40 กว่าท่าน ผู้อำนวยการคือท่าน ผอ.ฐิติพร หงษ์โต ผู้เขียนรู้จักท่าน สมัยก่อนท่านไปเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนประถมศึกษาชื่อโรงเรียนวัดย่านซื่อ ถ้าเดินทางไปจากตลาดบางลี่จะไกลมาก โรงเรียนแปลกคือข้ามฝั่งคลองไปจะเป็นจังหวัดอยุธยา 555 แต่ปัจจุบันท่านผอ.มาอยู่ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ อยู่ สพม 9

ตอนแรกคุณครูและอาจารย์เข้ามาจะนั่งเป็นแบบชั้นเรียน ผู้เขียนเปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบวงกลม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คุณครูและอาจารย์เห็นหน้ากันเวลาสนทนาภาษาอังกฤษ จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันนี้คือต้องการให้คุณครูฝึกพูดภาษาอังกฤษ สามารถนำประโยคต่างๆไปใช้ในชั้นเรียนได้

ผู้เขียนทำกิจกรรมก่อน โดยให้นับเลขแล้วบอกชื่อประเทศในอาเซียน เมื่อได้อาจารย์ท่านใดที่ทำผิดพลาดก็เอาอกมาตรงกลางวงก่อน ให้คุณครูแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ โดยบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าชื่ออะไร นามสกุลอะไร มาจากจังหวัดไหน สอนวิชาอะไร

คุณครูท่านนี้แนะนำตัวเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนเลยถามรายละเอียดว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน ใครบ้าง แถมแกล้งถามว่ามีภรรยากี่คนด้วย 555

คงไม่มีใครสู้ท่านรองฯ ได้ ผู้เขียนถามรายละเอียดหลังจากที่ท่านแนะนำตัวเองเรียบร้อยแล้วว่ามีภรรยากี่คน ท่านบอกว่ามีสองคน แต่มีลูกคนเดียว 555 พออาจารย์รู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก ขอให้อาจารย์พูดแค่นั้นเป็นใช้ได้ เมื่อคุณครูพอแนะนำตัวเองได้ ก็พยายามถามเรื่องอื่นต่อเช่น สีที่ชอบ กีฬาที่ชอบเป็นต้น

ถ้ามีอะไรพูดเกี่ยวกับการสอนก็จะลองถามความคิดเห็นว่า นักเรียนในปัจจุบันสอนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง สอนยากหรือง่ายกว่าสมัยก่อน มีคุณครูท่านหนึ่งแนะนำตัวเองว่า โสด เลยถามว่า โสดนี้ดีกว่ามีครอบครัวไหม ตอนไหนมีความรู้สึกเหงาๆบ้าง (เจ้าว่านนิสิตฝึกสอนดันแปลว่า ตอนไหนรู้สึกเปลี่ยวบ้าง 555)

หลังจากนั้นก็จะใช้กิจกรรมให้คุณครูฝึกพูดแบบอิสระเช่นมีคำศัพท์ให้ใน power point ให้คุณครูช่วยกันใบ้คำและประโยค แต่มีคำและประโยคที่ห้ามพูด ได้ผลคุณครูพูดคำที่ห้ามพูดเลยได้คุณครูมาช่วยกันใบ้คำจำนวนมาก มีคุณครูท่านหนึ่งเป็นครูภาษาจีน พูดจีนได้ดีทีเดียว แต่สงสัยแกล้งจะใบ้คำไม่ได้ เพราะคำที่ใบ้คือคำว่า ever ใช้จดมาแล้วก็ยังออกเสียงไม่ได้

หลังพักกลางวันเป็นกิจกรรม Find someone who ให้คุณครูนั่งเป็นวงกลมและใช้ใบงานที่ต้องการไปสัมภาษณ์เพื่อนๆร่วมโรงเรียนว่าทำอะไรได้บ้าง หลังจากนั้นให้จดชื่อเพื่อนไว้

เมื่อคุณครูสัมภาษณเสร็จก็มาช่วยกันสรุป เช่น ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ก็ให้ร้องเพลงเลย ตอนที่คุณครูทำกิจกรรมดีใจคือไม่มีคุณครูพูดภาษาไทยเลย เสียดายลืมถ่ายภาพ video เอาไว้ให้ชม

กิจกรรมนี้จะทำให้คุณครูได้ฝึกการพูดสัมภาษณ์เพื่อนครู นอกจากนี้ยังฝึกการถามเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของเพื่อนด้วย ว่ามีความสามารถพิเศษ อะไร ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้

แบบที่บอกไปตั้งแต่ต้น เมื่อครูทำอะไรได้ก็ให้เล่าให้ฟังว่าทำอย่างไร เช่น ทำข้าวผัดได้ก็ให้เล่าวิธีการทำข้าวผัดให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษว่ามีขั้นตอนอย่างไร ในแต่ละหัวข้อสามารถสรุปได้ว่าใครทำอะไรได้บ้าง...

กิจกรรมต่อมาเป็นการฟัง พูด เขียนและอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม running dictation ให้ครูภาษาอังกฤษเป้นคนแรกที่ไปดูข้อความแล้วบอกเพื่อนต่างหมวดเขียนภาษาอังกฤษ

แถวไหนเขียนได้ถูกต้องมากที่สุดและเขียนได้มากที่สุดแถวนั้นจะชนะ แต่คุณครูเก่ง เเขียนได้ไว เลยให้ยกเพื่อนๆไปเขียนด้วย ได้ผล หลายคนหมดแรง แต่ดูเหมือนคนถูกยกจะดีใจ 555 ตอนสุดท้ายให้แต่ละกลุ่ม สรุปเรื่องที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษทีละกลุ่ม

ผู้เขียนให้คุณครูทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากคุณครูมาจากหลายหมวด ใช้กิจกรรมปมมนุษย์ พบว่าการแก้ปัญหาในตอนแรกช้าในเวลาต่อมาจะแก้ปัญหาได้ไวกว่ามาก ให้คุณครูช่วยกันสรุปเป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าคุณครูได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ในเวลาแค่ 1 วันได้เรียนรู้จากคุณครูหลายอย่าง ตอนสุดท้ายคุณครูสรุปเป็นแผนผังความคิดว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียนได้อย่างไร

ผู้เขียนให้คุณครูสะท้อนความคิดเห็น(After action Review) ว่า คุณครูชอบกิจกรรมอะไรบ้าง ข้อต่อมาคือคุณครูเองนั้นอยากพัฒนาการเรียนรู้เรื่องอะไร


คุณครูได้สะท้อนในการเรียนรู้ว่า " ชอบกิจกรรมการฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม เพราะรู้สึกว่าให้ คำตอบเรื่องความสำคัญเกี่ยวกับความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี กว่าคำอธิบายใดๆ เมื่อทุกคนอยู่ในวงกลมเดียวกัน เกิดปัญหาไม่ว่าจุดใด ทุกๆคนต้องช่วยกันแก้ปัญหา และทุกๆอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี"

คุณครูยังกล่าวอีกว่า อยากพัฒนา การนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชั้นเรียน การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เทคนิคการสอน การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้....


ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (21)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิตมีภรรยากี่คนครับ ตอบเป็นภาษาอังกฤษสิ 555

เขียนเมื่อ 

I'm single. 555

อยู่แบบนี้ดีแล้วครับอาจารย์

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

Same and Same. 555

เขียนเมื่อ 

555 อาจารย์จะอยู่เป็นโสดทำไม

หาแม่ให้เจ้าหมาจิ้มได้แล้วครับ

5555

เขียนเมื่อ 

มาแอบฟังสองหนุ่ม ( โสด ) คุยกัน 55555555

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อาจารย์ช่างมีความสุขกับการทำงาน

อนุโมทนาค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

ตอนนี้น้ำลดหรือยังครับ

หรือยังมากเหมือนเดิม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ณัฐรดา

สาธุๆๆครับ

พี่สบายดีนะครับ

ได้วาดภาพไหมครับช่วงนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอ.ขจิต

ไม่ได้แวะมาเยี่ยมซะนานเลย

ไม่ได้หายไปไหนนะครับ

เพียงแต่เข้ามาเขียนบันทึกแล้วไม่สำเร็จสักครั้ง

เลยต้องออกจากระบบทุกครั้ง เพราะเขียนนานไม่สามารถลงภาพได้

จนบางทีเมื่อยตาเมื่อยมือเลยครับ

ไว้รอแก้ไขได้ก่อนคงได้เข้ามาอ่านเรื่องของอ.ขจิตบ่อยๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณลุงชาติมากครับ

ระบบลงภาพน่าจะมีปัญหา

แจ้ง ดร.จันทวรรณให้แล้วครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

Active learning น่าสนุกมากค่ะ

ขำคุณครูมะเดื่อ แอบฟัง (๒) หนุ่มโสดคุยกัน แต่ออกอากาศรู้กันทั่ว .... ๕ ๕ ๕ ๕ ยืนยันอุดมการณ์ Single

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอธิรัมภา

ยืนยันครับ

5555

มีคนแอบฟังด้วย

เขียนเมื่อ 

เดี๋ยวคงได้เอากระบวนการนี้มาใช้ที่ มมส บ้างล่ะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณแผ่นดิน

ด้วยความยินดีครับ

ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดสำนักงาน มมส แน่นอนครับ

เขียนเมื่อ 

มาล่งข่าวเรื่องน้ำจ้ะ   ฝนหยุดตกแล้ว  น้ำลดแล้วจ้ะ  หวังว่าคงไม่ตกซ้ำลงมาอีกจ้ะ

เมื่อวานคุณมะเดื่อไปลพบุรี  ขากลับมาทางสุพรรณ  ผ่าน่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  5  (โดยบังเอิญ)

แต่ไม่แน่ใจว่าน้องอาจารย์กลับหรือยัง  ไม่ได้โทร.มาล่วงหน้าด้วย  จึงไม่ได้แวะทักทายจ้ะ

-สวัสดีครับ

-งานนี้..แบบว่า"บริหาร..จิต..แจ่มใส..."จริงๆ นะครับ

-ขอบคุณภาพและเรื่องราวดี ๆ จากที่นี่นะครับ

-ให้กำลังใจครูคนเก่ง..สู้ ๆ ครับ


เขียนเมื่อ 

คุณยายอยากไปช่วยอาจารย์ทำงานจัง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่มะเดื่อ

ดีใจน้ำลดแล้ว

ผมกลับมานานแล้วครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

คุณครูตั้งใจทำกิจกรรมดีมาก

หลายท่านสนใจพูดภาษาอังกฤษครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณยาย

ไปมหาสารคามได้ช่วยกันแน่เลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เห็นความสุขในการเพิ่มทักษะทางภาษา ...ไม่ทำให้กลัวการพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป...