.................ทุกวันเวลาที่ผ่านไปของเราแต่ละวันมันย่อมเป็นความทรงจำของเราทั้งนั้น บางวันอาจเจอเรื่องราวดีๆมากมาย แต่บางวันก็เจอเรื่องร้ายๆไม่รู้จักจบจักสิ้นได้ตลอดวัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำที่เหลือก็มีแต่รอยยิ้มและความประทับใจ บางคนอาจคิดว่า อ้าวนึกเรื่องร้ายๆแล้วยิ้มได้งัย อย่าลืมซิคุณผ่านเรื่องร้ายๆนั้นได้แล้วโดยตัวคุณเองหาทางแก้ปัญหา เลือกที่จะคิดจะรู้สึกกับเรื่องนั้นยังงัย ต่อจากนี้ฉันก็จะเล่าความทรงจำของความรู้สึกฉันที่ทำให้ฉันได้รับรู้และรู้สึกถึงรอยยิ้มอันน่าประทับใจ.....................