วัน จันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557

-เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-สอนคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง เวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีพ

- สอนคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.4 เรื่อง การสร้างงานสไลด์

- เวรสหกรณ์โรงเรียน

- สอนศิลปะ ป.2 ช่วยควบคุมชั้นเรียนให้กับครูผู้สอน

- พิมพ์งานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ดูแลนักเรียนเข้าแถวตอนเย็น

-โรงเรียนเลิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)