วัน ศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน 2557

( กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ) วันที่ 2

กิจกกรมในวันที่ 2 วันนี้นักเรียนจะได้รวมกิจกรรมในแต่ละฐานที่นักศึกษาฝ

กประสบการวิชาชีพครูได้ทำขึ้นและให้นักเรียนเวียนฐานในแต่ละฐานเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่เพื่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)