ระดับความยากง่าย : ง่าย

"NaTTy ขี้เล่น เพิ่มความยียวน กวนประสาทและซ่น...SENSORED... มากยิ่งขึ้น เขาเพิ่งหัดเรียนเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic มาเมื่อไม่นานมานี้ เขาเลยเขียนโปรแกรมหนึ่งเพื่อเอามาปั่นหัว Hacker อย่างเราๆ ท่านๆ กัน โปรแกรมนี้มีปุ่ม 2 ปุ่ม คุณต้องพยายามคลิกปุ่มให้ได้ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง แล้วคุณจะได้รับรหัสครับ"

ดาวน์โหลดโปรแกรม (.exe)