บันทึกนี้...เขียนถึงคนในสคส. คนหนึ่ง ผู้เข้ามาสังเกตการณ์ การจัดงาน UKM-8

    วันแรกผมพบเธอ มานั่งอยู่หลังห้องตอนฝึกอบรมคุณอำนวย เธอมาอยู่ตั้งแต่เช้า ยังไม่มีป้ายชื่อ ผมนำไปให้เธอตอนสายๆ...ป้ายชื่อนั้นเขียนว่า...อุไรวรรณ (เทิดบารมี) ......

    ตอนนั้นงงเล็กน้อยว่า คนของสคส.มาทำไม แต่ระลึกได้ว่า ในแผนของการเตรียมรถรับ-ส่ง วิทยากร มีชื่อคุณอุไรวรรณอยู่ในนั้นด้วยว่า "ให้พนักงานขับรถ ไปรับคุณอุไรวรรณที่สนามบิน" ตอนเช้าของวันที่ ๒ พฤศจิกายน

   ผมวุ่นกับงาน ในฐานะเจ้าภาพ ดูแลงายงานฝึกอบรมคุณอำนวย ในภาพรวม จึงไม่ได้สังเกตใครเป็นพิเศษ แต่คาดว่า คุณอุไรวรรณ คงจะต้องเก็บข้อมูลงานนี้อย่างละเอียดแน่ๆ....ซึ่งเธอได้เขียนไว้แล้วในบันทึกที่ชื่อว่า "Workshop คุณอำนวย รุ่นที่ ๒ โดยทีมวิทยากร ชุมชนคุณอำนวย KFC (oP)" (ความจริง "คุณอำนวย" ถ้านับตามระบบของท่านอาจารย์ JJ ครั้งที่ ๑ จัดโดยสคส.ที่บ้านผู้หว่าน ในเดือนเมษายน, ครั้งที่ ๒ จัดโดยมอ.ในเดือน กรกฎาคม มีท่านอาจารย์ JJ ไปเป็นวิทยากรด้วย, ครั้งที่ ๓ จัดที่มน. มีท่านอาจารย์ JJ เป็นวิทยากรอีกนั่นแหละ, ต่อไปครั้งที่ ๔ จะจัดที่ มข.ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 50)

   ตอนเย็นของวันที่ 2 พ.ย. คุณอุไรวรรณ ขึ้นรถบัส VIP ของมน. ไปที่โรงแรมสุโขทัย ผมสังเกตว่าไม่มีใครคุยกับเธอเท่าไร ผมสังเกตว่าเธอเริ่มเป็น "ผู้โดดเดี่ยว" ไปเสียแล้ว

   ตอนค่ำ (6 โมงถึง 2 ทุ่ม) ของวันที่ 2 พ.ย. มี BAR ของทีมงาน มน. ที่ห้องสุโขทัย...ซึ่งจะเป็นห้องจัดประชุมในวันรุ่งขึ้น คุณอุไรวรรณ ก็เข้าไปเก็บรายละเอียดเบื้องหลังการเตรียมงาน และได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบันทึกที่ชื่อ "๒ พ.ย.๔๙ : เบื้องหลังการเตรียมงาน UKM ครั้งที่ ๘" เธอเก็บรายละเอียดได้ดีมาก แต่บางสิ่งบางอย่างก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากว่าเธอยังไม่เข้าใจระบบของท่านอาจารย์วิบูลย์ดีนัก แม้ว่าจะมีคุณตูนคอยช่วยให้รายละเอียดอยู่บ้างก็ตาม

   ช่วงตอนค่ำนี้ เธอก็ต้องอยู่กับเราจนเลิก BAR ผมสังเกตว่า เธอแอบไปนั่งเงียบๆ เพื่อจัดการกับบันทึกที่เก็บรายละเอียดของวันนี้ เพื่อว่าจะได้ไม่คั่งค้างต่อไป.....รายละเอียดเหล่านี้ได้ถูกเก็บไว้ใน notebook เรียบร้อยแล้ว......ผมได้แซวเธอว่าเป็น "ผู้โดดเดี่ยว" อีกแล้ว

   ตอนเที่ยงของวันที่ 3 พ.ย. ก่อนออกไปทานข้าว ผมได้บันทึกภาพของ เธอกับ 2 สาว ของทีม QA-KM  มน. ดังที่นำมาลงให้ชมกัน

ภาพโดดเดี่ยวผู้ไม่โดดเดี่ยว
ภาพคุณอุไรวรรณหรือ Uraiman ซึ่งอยู่ตรงกลาง
ด้านข้างเป็นคุณโอและคุณตูนซึ่งน้ำหนักลดเพราะ
งาน UKM-8

   เนื่องจาก เธอเป็นแขกของมน.ดังนั้นคุณตูน คุณโอ และท่านอาจารย์วิบูลย์ จึงค่อยข้างดูแลเธอเป็นพิเศษ

   แม้เธอจะดูโดดเดี่ยวในสายตาของผม เพราะไม่มีเพื่อนจากสคส.ในวัยใกล้เคียงกันมาร่วมงาน แต่เธอก็มีเพื่อนจากมน.ที่รุ่นใกล้ๆ กัน เป็นเพื่อนแทน เธอจึงเป็น "โดยเดี่ยว ผู้ไม่โดดเดี่ยว" ครับ...

*************************************************