ตั้งแต่ปี 2543 ผมได้จดบันทึกคำกล่าวของ เฮอราคลิตุส (Heraclitus) ที่ได้อ่านพบจากปกหลังของวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ ซึ่งบันทึกไว้ดังนี้

“เมื่อสุขภาพไม่สมบูรณ์
ความปราดเปรื่องจะถูกบดบัง
วัฒนธรรมไม่อาจแสดงออก
มนุษย์ไร้กำลังต่อสู้
ความร่ำรวยไร้ประโยชน์
และปัญญานำไปใช้ไม่ได้”

     จริง ๆ ตอนนั้นผมบันทึกเพิ่มเติมไว้นิดนึงด้วยว่าเห็นด้วยและชอบใจในข้อสรุปนี้ แต่มาถึงตอนนี้ ผมกลับมีคำถามขึ้นว่า ทำไมมนุษย์ต้องพยายามให้มีสุขภาพสมบูรณ์เพื่อมีพลังไว้ต่อสู้เหรอ และมีสุขภาพสมบูรณ์เพื่อแสวงหาและใช้ประโยชน์จากความร่ำรวยกันจริง ๆ เหรอ ที่บันทึกวันนี้เพราะเกิดคำถามอย่างนี้ครับ