รายงานสรุปสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ


โครงการในปีที่ผ่านมา คือ 1) โครงการเอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิฯ, 2) โครงการ (นำร่อง) พัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิฯ, 3) โครงการขยายผลจากโครงการที่ 2 และ 4) โครงการ (นำร่อง) การพัฒนาหมอนวดพื้นบ้าน

     เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมต้องทำรายงานสรุปสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ จังหวัดพัทลุง ส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีรายละเอียดดังนี้ครับ
     รายงานการใช้งบประมาณ เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2546 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพัทลุง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ครั้งแรกจำนวน 1,042,647 บาท สรุปการจ่ายงบประมาณถึง ณ 30 กันยายน 2548 จำนวน  350,465 บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 692,182 บาท

     งบประมาณที่ใช้ทั้งหมดในปี 2548 มีรายละเอียดดังนี้
          1) โครงการเอื้ออาทรคนพิการเข้าถึงสิทธิฯ ระดับจังหวัด 50,000 บาท
          2) โครงการ (นำร่อง) พัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิฯ ตามแนวทางไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน 100,000 บาท
          3) โครงการขยายผลจากโครงการที่ 2 ไปยังพื้นที่อื่นครอบคลุมทั้งจังหวัด 141,425 บาท
          4) โครงการ (นำร่อง) การพัฒนาหมอนวดพื้นบ้าน (ที่มีประสบการณ์ และเคยผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานมาแล้ว) ตามหลักสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับคนพิการ 60 ชั่วโมง 59,040 บาท

     สำหรับงบประมาณที่เหลือ มีแผน และขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2549 ดังนี้
          1. โครงการ (ขยายผล) การพัฒนาหมอนวดพื้นบ้าน (ที่มีประสบการณ์ และเคยผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานมาแล้ว) ตามหลักสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับคนพิการ 60 ชั่วโมง ไปอีก 4 รุ่น 236,160 บาท
          2. โครงการสำรวจ/ประเมินความต้องการของคนพิการ ญาติ และผู้ดูแล เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี (ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ) 60,000 บาท
          3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการฟื้นฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพคนพิการร่วมกับคนปกติ โดยการมีส่วนร่วม ตามแนวทางไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน 250,000 บาท
          4. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคนพิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แยกตามประเภทคนพิการ 146,022 บาท

หมายเลขบันทึก: 5781เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2005 16:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี