สพฐ มาดูงาน (24/06/2557)

            วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2557

                                                           โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                         ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                             จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

       วันนี้มีแขกมาที่โรงเรียน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เข้ามาดูกิจกรรมการงานอาชีพของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา โดยท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมและพูดคุยกับเด็กๆ อย่างไกล้ชิดและเป็นกันเอง เวลาสอบถามเด็ก ๆ ก็จะตอบด้วยเสียงหัวเราะ ทำให้ได้รับความพอใจเป็นอย่างมาก ๆ อีกทั้งยังฝากถึงการพูดหรือนำเสนอให้ฝึกพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะจะเข้าสู่อาเซียนแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)