จัดบอร์ดห้องพิเศษ (16-17-18/06/2557)

 วันที่ 16-17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

                                                         โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                     ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                         จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

       ท่านผู้อำวยการได้วานคณะฝึกสอนทุกคน ได้มาประชุม และ แบ่งงานกิจจกรรมภายในโรงเรียนใครสะดวกด้านไหนจึงขอความช่วยเหลือและวันนี้ดิฉันจึงได้มาจัดบอร์ก้องพิเศษซึ่งเป็นห้องมัลติมีเดียที่วีจอวีทีสไลด์ เพื่อเปิดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมดรงเรียน หรือ คณะวิจัย ผูบริหารระดับเขตต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชม อีกทั้งห้องนี้ยังจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็ฏอย่างสม่ำเสมอให้เด็กเรียนรู้ได้ในทุกช่วงชั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)