ทัศนศึกษาที่น้ำตกแม่กำปอง (31/05/2557)

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

                                                        โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                    ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                         จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

วันนี้เป็นวันเสาร์และได้มีการจัดกิจกรรมพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถามศึกษา คือ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านออนหลวย อำเภอแม่ออน และมุ่งสู่น้ำตกแม่กำปอง วันนี้นักเรียนที่ได้ออกเรียนรู้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และดิฉันได้เป็นครูประจำชั้น ม.3 จึงได้มีโอกาสร่วมเดินทางและดูแลเด็ก ๆ ในการเรียนรู้นอกสถานที่ครั้งนี้ด้วย เพราะเป็นกิจจกรรมแรกที่ได้ออกมาเที่ยวและศึกษาแหล่งธรรมชาติ 

สอบถามนักเรียนทุกคน บางคนก็เคยาเที่ยวและบางคนก็ยังไม่เคยมา และเด็ก ๆ ก็ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเล่นน้ำด้วย แต่อากาสวันนี้สดใส และไม่ร้อนมาจนเกินไป  และได้แวะตามจุดต่าง ๆ แวะพักกินข้าวที่บ้านพักครูที่อยู่บนนั้น และเด็ก ๆ ก็ได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน 

   แต่เมื่อไปถึงน้ำตกแม่กำปอง กลับฝนตก ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเล่นน้ำได้ อีกทั้งน้ำที่มาจาดห้วย หรือ จากดอย ก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วถึงได้หาที่หลบฝนกันสักพัก เมื่อฝนซา ก็ออกเดินทางกลับโรงเรียนโดยปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)