เริ่มต้นเดือนใหม่ (02/06/2557)

       วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2557

                                                           โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                     ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                              จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

เวลามักผ่านไปเร็วเสมอ คิด ๆ ดู แล้วนี่ผ่านมาได้ครึ่งเดือนแล้ว วันนี้เริม้นเดือนใหม่ ทำสิ่ง ๆ ที่ ใหม่ และดีที่สุด ๆ วันนี้เป้นวันที่ดิฉันสอนเยอะที่สุดเพราะรวมกันแล้ววันนี้ดิฉันสอนมีสอนทั้งวัน คือคาบที่ 1  4 5 6 ซึ่งดิฉันสอนระดับประถม เด็กเล็ก ๆ จะพูดมาก แต่เวลาสอนจะตั้งใจฟัง ส่วน ป.5 และ ป.6 จะดื้อและซน จะพูดไม่ยอมหยุด ขอเข้าห้องน้ำบ่อย แต่สนใจในการเรียนและการทำงาน เพราะเด็ก ๆชอบ เล่นคอมพิวเตอร์มาก แต่บางคนก้ยังแอบเล่นเกมส์ในเวลาเรียน ดิฉันจึงต้องใช้คำถามในการเรียนการสอนมากที่สุด และใช้สื่อที่เป็นภาพและเป็วีดีโอเข้ามาช่วยในก่ีเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)