มอบเครื่องเสียงจากพระครู (04/06/2557)

วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2557

                                                      โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                  ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                     จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

เนื่องจากวันนี้พระครูมทางวัดบ้านแม่ปูคาได้มีจิตที่จะบริจาคเครื่องเสียงให้ดรงเรียนบ้านแม่ปูคาได้ใช้ในการเรียนการสอนและใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนบ้านแม่ปูคา  ท่านยังฝากถึงการใช้ชีวิตและการคิดวิเคราะห์ในการคิกทำดีและละเว้นการทำความชั้ว โปรดสัตว์ และท่านได้มอบเครื่องเสียงให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อเป้นปรโยชน์แก่ส่วนรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)