ค่าวเกษียณอายุแด่คุณครูสุรชัย(น้ำลอก)

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑/๑๐/๒๕๕๗

*************

              ค่าวเกษียณอายุแด่คุณครูสุรชัย(น้ำลอก)

เกษียณก๋าล   เล่าขานค่าวจ๊อย   ครู ประดิษฐ์บ่าวหน้อย   จักก้อยไขจ๋า

จื่อว่า”ครู”นั้น   สำคัญนักหนา   เจิญหมู่เฮามา   วันทาน้อมไหว้

วันแห่งความหลัง   เดินทางมาใกล้   อำลาอาลัย   ไวนัก

“ครูสุรชัย”   เป๋นครูน่าฮัก   ทุกคนฮู้จัก   เมินมา

“พงษ์สนิทกุล”   คุ้นกั๋นนักหนา   สกุ๋ลนี้มา   จากลับแลเจ้า

“ครูชำนาญก๋าร   พิเศษ” คือเป้า-   หมายตี่ครูเรา   ได้พบ

ด้านก๋ารศึกษา   สอนมาจ๋นครบ   พบ เอกทางด้าน   กีฬา

แชร์บอลครูเน้น   โดดเด่นนักหนา   แข่งวิทย์โตยนา   นำปาหื้อได้

รางวัลหลากหลาย   ทั้งไกล๋และใกล้   ตึงนอกตึงใน   จั๋งหวัด

เรื่องธรรมเรื่องศีล   ต๊องถิ่นเคร่งครัด   อ้บรมสอนหัด   จัดมา

ยามศิษย์เพลี่ยงพล้ำ   นำแก้ปั๋ญหา   แบบอย่างดีนา   เปิ่งปา เมื่อไข้

อายุเกษียณ   เวียนมาจ๋นได้   ขอครูสุรชัย   ได้พบ

เกษมสุขใจ๋   โรคภัยเป๋นลบ   ประสบสิ่งตี้   ปรีดา

ภาคภูมิเจ่นล้ำ   น้ำฮอกเฮาหนา   ครูไหนจักมา   แตนค่าท่านได้

ญาติมิตรตังหลาย   ทั้งไกล๋และใกล้   มาร่วมอวยชัย   กั๋นครับ

สนุ้กสนาน  ขับขานตอบรับ   เลี้ยงส่งครูด้วย   ไมตรี

มาลัยเตรียมไว้   มอบในดิถี   ของขวัญบ่อมี   ซองสีก่อได้


หมายเหตุ

เขียนให้คุณครูประดิษฐ์ผู้ทำหน้าที่พิธีกรอ่าน มอบให้แก่คุณครูสุรชัย พงษ์สนิทกุล

ที่โรงเรียนบ้านน้ำลอก เนื่องในวันจัดงานเลี้ยงส่งตอนหัวค่ำ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗


                              ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณโกทูโนว์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองที่เข้ามาอ่านและให้ดอกไม้มากครับผม...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่หนานมากๆ ที่แต่งค่าวให้จ๊ะ