สัปดาห์ที่ 3 จับปูใส่กระด้ง (09/06/57)

สร้างข้อตกลงร่วมกัน

          วันนี้ผมมีชั่วโมงสอนชั่วโมงเดียว คือชั้น ป. 2/1 เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

               เมื่อเรารับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาแล้ว เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

1.ด้านการเรียนรู้ เราสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือสิ่งอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

2.ด้านการสื่อสาร เมื่อเรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับผู้อื่นแล้วเราก็สามารถร่วมสนทนาพูดคุยกัน ถึงเรื่องนั้น ๆ ได้

3.ด้านการตัดสินใจ การที่เราจะตัดสินใจซื้อสิ่งของ หรือทำสิ่งของต่าง ๆ เราจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง

          ซึ่งประโยชน์ของข้อมูลนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะตอบไปในทางที่ตัวเองสนใจมากกว่า อย่างเช่น เราเอาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้าง เด็กก็จะตอบแต่เล่นเกม ดูการ์ตูน พอถามถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารนักเรียนก็จะตอบเกี่ยวกับโปรแกรมแชทต่างๆ อย่างเช่นไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ จะเล่นเกมคุกกี้รัน และเกมอื่นๆ ซึ่งสามารถส่งของขวัญไปให้เพื่อนที่เรามีอยู่ในไลน์ได้ แต่ผมก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างครบถ้วน

         สำหรับในห้องเรียนวันนี้ก็เหมือนกับที่ผ่านๆ มาครับ เด็กชอบวิ่งไปวิ่งมา เดินออกมาถามครู บางคนก็จะไม่ยอมฟัง จนครูพี่เลี้ยงต้องออกมาคอยช่วยเหลือ และครูพี่เลี้ยงก็ได้ให้เทคนิคมาคือ เราต้องทำข้อตกลงกับนักเรียนก่อน ว่าเราจะมีกฏระเบียบยังไง เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจเราก่อน และถ้านักเรียนทำไม่ได้ตามที่ตกลง เราก็จะทำโทษ เช่น ให้ตั้งใจเรียน ใครคุยในเวลาเรียนหรือเล่นกัน จะไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์ และใครที่ทำงานเสร็จเร็ว ก็จะมีสิทธิ์ได้เล่นคอมพิวเตอร์ก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)