จัดเตรียมสถานที่ พร้อมกับซ้อมใหญ่ก่อนเอาจริง !!

ในช่วงเย็นของวันนี้มีการซ้อมใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะได้ลงสนามแสดงจริง เป็นการซ้อมใหญ่ของนักเรียนในชมรม To Be Number One โดยที่ผมได้มีส่วนร่วมในการช่วยในการแสดงครั้งนี้คือได้ช่วงถือเสาผ้าสี เพื่อที่จะเตรียมในการการผ้าออกมาเป็นวงกลม

นักแสดงทุกคน เต็มที่กับการซ้อมมาก มีความตั้งใจและพยายามที่จะซ้อมให้เหมือนจริงให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ตื่นเต้นและให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

และหลังจากการซ้อมการแสดงที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมเสร็จสิ้น ผมและคณะครูก็ได้ไปช่วยกันดูและจัดสถานที่เพื่อที่จะได้เตรียมการแสดงในวันพรุ่งนี้ ปรากฏว่าเวทีที่ทางผู้จัดได้จัดไว้ให้เป็นเวทีเล็ก ๆ ซึ่งทางการแสดงของเราเป็นการแสดงที่ต้องใช้สถานที่กว้างมากเลยต้องมานั่งคิดหาทางออก

สุดท้ายเลยตกลงกันว่า ให้แสดงที่สนามฟุตบอลด้านหลังเวทีที่มีสถานที่กว้างกว่าน่าจะเหมาะสมที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)