สัปดาห์ที่ 3 ลองใช้ข้อตกลงที่ตั้งขึ้นมา (10/06/57)

ข้อตกลงที่สร้างขึ้นมา

          วันนี้ผมได้สอนชั้น ป.2/2 เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล เป็นเนื้อหาเดียวกันกับเมื่อวานที่ได้สอนไป วันนี้จึงเป็นวันที่จะเอาสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไข เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดไป หาข้อมูลมาเพื่อเตรียมการสอนให้ดี และอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ ข้อตกลงที่ทำกับป. 2/1 จะเอามาใช้กับห้องนี้ได้หรือไม่ 

          ซึ่งมีเนื้อหาที่สอนในวันนี้ มีดังต่อไปนี้

เมื่อเรารับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาแล้ว เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

1.ด้านการเรียนรู้ เราสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือสิ่งอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

2.ด้านการสื่อสาร เมื่อเรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับผู้อื่นแล้วเราก็สามารถร่วมสนทนาพูดคุยกัน ถึงเรื่องนั้น ๆ ได้

3.ด้านการตัดสินใจ การที่เราจะตัดสินใจซื้อสิ่งของ หรือทำสิ่งของต่าง ๆ เราจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง

         พอนักเรียนลงมา อันดับแรกที่นักเรียนต้องทำให้ได้คือ เงียบ จัดแถวให้เป็นระเบียบ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปเรียน แต่ต้องมีการแข่งขันกันก่อน นักเรียนถึงจะตั้งใจทำจริงๆ ก็คือให้แถวผู้หญิงกับแถวผู้ชาย แข่งกันว่าใครจะยืนนิ่งกว่ากัน ใครพร้อมที่จะเข้าห้องมากกว่า แล้วให้เลือกเข้าไป เพราะจะสามารถเลือกที่นั่งได้ก่อน เข้าก่อนได้เลือกคอมพิวเตอร์ก่อน เพราะมีคอมพิวเตอร์บางตัวที่ไม่สามารถใช้งานได้ ข้อตกลงที่สองคือ เมื่อเข้าห้องมาแล้ว ใครที่เล่นกันในเวลาเรียน หรือไม่ตั้งใจเรียน เอาของเล่นขึ้นมาเล่น ถ้าแถวนั้นๆ ไม่สามารถคุมเพื่อนตัวเองได้ ก็จะอดเล่นทั้งแถว เพื่อให้นักเรียนเตือนกันเอง แต่ถ้าเล่นทั้งแถวก็อดเล่นทั้งแถว เวลาเรียน ใครแอบเปิดคอมก่อน หรือแตะต้องคอม จะให้ลุกมานั่งที่พื้นหน้าห้องแทน และไม่ให้เล่นคอม

          ข้อตกลงนี้ใช้ได้ผลมากเพราะเด็กมาห้องคอมก็อยากจะเล่นคอม ดังนั้นเด็กจึงเงียบแต่ก็เงียบได้ไม่นานตามประสาเด็ก จะชอบพูดคุยกัน ผมก็จะคอยเตือน แต่ถ้าเตือนเกินสามครั้ง ก็จะไม่ให้เล่นจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)