9-18Yr. การให้คำปรึกษาวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจที่ซับซ้อน

วัยรุ่นต้องการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองและต้องการการยอมรับจากสังคมที่กว้างขึ้น

ทำให้ดูเหมือนใส่ใจคนในบ้านลดลง

แม้วัยรุ่นต้องการเวลาจากพ่อแม่ลดลง

แต่ต้องการเวลาคุณภาพจากพ่อแม่เพิ่มขึ้น

ในเทคนิคที่เปลี่ยนไป

วัยรุ่น ต้องการ การยอมรับความคิดเห็น ถึงแม้ว่าจะแตกต่าง

อยากได้โอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ถูกตัดสินว่าผิดหรือถูก
อยากได้รับเกียรติในการคุย เสมอว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง

ขณะลองไปเรียนรู้จากสังคมนอกบ้าน

วัยรุ่นก็ต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวรวมทั้งคำปรึกษาที่โดนใจ

คุณพ่อคุณแม่ที่เคยให้คำปรึกษาลูกจะทราบว่าเราไม่สามารถให้คำปรึกษาที่โดนใจลูกได้ง่ายนัก


วันนี้ผมขอแนะนำ บทเรียนออนไลน์เรื่อง”การให้คำปรึกษาวัยรุ่น”

เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

โดยสามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา

พัฒนาโดย กรมสุขภาพจิตและแผนงานส่งเสริมสุขภาพจิต สสส.

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ เป็นวิทยากร

ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขสามารถขอรับประกาศนียบัตรได้ด้วย


สนใจอ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ที่นี่

เข้าลงทะเบียนเรียนได้ที่ตรงนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนพ่อแม่ความเห็น (0)