สัปดาห์ที่ 17 (10-9-57) <BNK BIG CLEANING DAY>

วันนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองโค้งได้จัดกิจกรรม BNK BIG CLEANING DAY เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของโรงเรียน โดยนักเรียนแต่งละชั้นเรียนจะช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของตัวเอง ห้องน้ำ ใต้อาคาร รวมไปถึง พื้นที่ทุกตารางวาของโรงเรียน นักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาด เพื่อให้โรงเรียนของเราหน้าอยู่ขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)