บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บันทึกการสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 1