เทคนิคการเป็นจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

ผมมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเป็น นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ทุกวันนี้สื่อวิทยุ

โทรทัศน์ กำลังเป็นที่นิยมของนิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ การที่เรียนแล้วจบมาเป็น

นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยนะคับ เรามาดูเทคนิคการที่จะเป็น

ผู้ประกาศข่าวที่ดี หรือ DJ กันดีกว่านะครับ

1. ลักษณะของการอ่าน ต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน และใช้น้ำ

เสียงให้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหา บท ลักษณะรายการ และต้องพูดให้มีจังหวะด้วยนะ

ครับ

2. ตีความให้แตก ผู้ประกาศข่าวที่ดีจะต้องตีความให้แตก ต้องเข้าใจเรื่องที่

จะอ่าน และทำความเข้าใจและอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง การอ่านจะต้องอ่านบทให้ดัง ๆ

เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องที่เรากำลังประกาศอยู่

3. การอ่านบทความ เป็นการอ่านที่หินมาก ๆ ของนักข่าวหรือ DJ เพราะจะ

ต้องใช้ความพยายามที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อและปฎิบัติตาม การอ่านบทความนั้นจะ

ต้องใช้เสียงที่นุ่มนวล ไม่แรง หรือแข็งจนเกินไป จะทำให้ผู้อ่านเอง เกิดอาการเกร็งขณะ

อ่านอยู่ ต้องอ่านเป็นจังหวะๆ ถ้าฝึกอ่านบ่อยๆ ให้คล่อง จะทำให้สามารถจับใจความได้

เร็ว

4. การอ่านข่าว เป็นการอ่านที่ยากมากๆ ไม่หินเหมือนข้อ 3 แล้ว เพราะ

เป็นการอ่านแบบทางการ การอ่านข่าว นักข่าวจะต้องเข้าใจอารมณ์ของข่าวแต่ละข่าว

ก่อน เพื่อจะได้เข้าใจและสื่อไม่ผิด การอ่านข่าวต้องถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปสู่ผู้ฟัง

เพื่อให้รู้ว่า ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่าง ทำไม ถ้าอ่านผิดอาจจะถูกผู้ฟังหัวเราะ และ

วิจารณ์เอาได้นะคับ ตรงนี้ต้องระวังกันด้วย

ต่อไปจะเป็นเทคนิคของคนที่อยากเป็น DJ นะครับ เราลองมาดูกันว่าตัวเองมีคุณสมบัติ

แบบนี้หรือป่าว

1. เริ่มต้นรายการ จะต้องทักทายผู้ฟัง ผู้ชม ด้วยภาษาที่สุภาพ เรียบ ๆ

ง่ายๆ ใช้ภาษา น้ำเสียง ที่แสดงออกการให้เกียรติ พูดให้ชัดเจนถูกต้อง สามารถพูด

เชื่อมโยงได้ ถ้าอยู่ในอารมณ์ที่โมโหใคร หรือ ถูกกล่าวว่าจนอารมณ์เสีย หรือ อกหักมา

DJ จะต้องดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาเข้าเรื่องให้ได้อย่างราบรื่น

2. การเปิดเพลง DJ ที่ดีนั้น จะต้องเปิดเพลงไปด้วยพูดไปด้วยสลับกัน

เนื้อหาในการพูดต้องเกี่ยวข้องกับเพลง ใช้ภาษาที่เป็นกันเอง แจ่มใส เรียบง่าย การพูด

จะต้องเข้าอารมณ์ในเพลง และที่สำคัญไม่ควรเกร็งในขณะที่พูดออกรายการ เพราะมันจะ

ทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วรู้สึกขัดๆ

3. การขอเพลง หน้าที่ DJ คือการเปิดเพลง DJ จะต้องสร้างอารมณ์ให้กับ

ตัวเอง มีอารมณ์ร่วมกับเพลงที่เปิด แต่ไม่ถึงขั้น OVER จนเกินไปนะคับ DJ ต้องไม่เปิด

เพลงที่ตัวเองชอบจนบ่อยเกินไป อาจจะทำให้ผู้ฟังเบื่อได้ ควรจะเปิดเพลงที่ผู้ฟังขอมาจะ

ดีกว่า และการพูดก็เช่นเดียวกัน อย่าพูดในขณะที่เปิดเพลงจนมากไป เดี๋ยวจะทำให้

เรตติ้งรายการตกก็ได้นะคับผม

http://www.baanmaha.com/community/groups/40-618.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน dream to be ดีเจความเห็น (0)