กิจกรรมร่วมกับชุมชน

ร่วมกับหมู่บ้านสันลมจอย

พิธีเลี้ยงผีต้นน้ำ หมู่บ้านสันลมจอย

............กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ประสบการณ์มากได้พัฒนาหมู่บ้าน ได้รู้วัฒนธรรมของที่นี้ และได้รู้จักหมู่บ้านสันลมจอยมากขึ้น

.....กิจกรรมก็จะมี ปลูกหญ้าแฝก 

.....เลี้ยงผีต้นน้ำ

>>ดิฉันได้ประสบการณ์มากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ นางสาวจริยา ปันแก้วความเห็น (0)