รวมงานเขียนของ อ.แหววเกี่ยวกับกรณีศึกษาน้องนิค

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

----------------------

งานเขียนฉบับที่ ๑

----------------------

กรณีศึกษา “น้องนิค” นายนิวัฒน์ จันทร์คำ : การเลือกกฎหมายที่กำหนดความสามารถในการทำนิติกรรมและสัญญา,ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคฤดูร้อน, เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152639148133834

http://www.gotoknow.org/posts/574682

----------------------

งานเขียนฉบับที่ ๒

----------------------

กรณีศึกษา “น้องนิค” นายนิวัฒน์ จันทร์คำ : ทำอย่างไรจึงจะมีสถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายไทยว่าด้วยคนเข้าเมือง ?, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคฤดูร้อน, เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ , ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152640129293834

http://www.gotoknow.org/posts/574697

----------------------

งานเขียนฉบับที่ ๓

----------------------

กรณีศึกษา “น้องนิค” นายนิวัฒน์ จันทร์คำ : มีสิทธิประกอบอาชีพโดยใช้วิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยได้หรือไม่ ? เพียงใด ?, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคฤดูร้อน, เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗, ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152641502993834

http://www.gotoknow.org/posts/574736

----------------------

งานเขียนฉบับที่ ๔

----------------------

กรณีศึกษา “น้องนิค” นายนิวัฒน์ จันทร์คำ : ความเป็น“คนไร้รัฐ” หรือ “บุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร”, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคฤดูร้อน, เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗, ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152642480938834

http://www.gotoknow.org/posts/574742

----------------------

งานเขียนฉบับที่  ๕

----------------------

กรณีศึกษา “น้องนิค” นายนิวัฒน์ จันทร์คำ : คนไร้รัฐหรือคนมีรัฐ ? คนไร้สัญชาติหรือคนมีสัญชาติ ? เขาจะเป็นคนสองทะเบียนราษฎรได้จริงหรือ ?, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคฤดูร้อน, เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗, ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://drive.google.com/file/d/0BzawtIMOMfMTZFg4VlZlNlZxcDg/edit?usp=sharing

คุณแอนและคุณแหม่ม แห่งกระจกเงา พา อ.แหวว และ อ.อ้อม ไปเยี่ยมน้องนิค น้องสายพร และป้าเอื้อยที่บ้านที่แม่สาย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#Stateless&Nationalitylessความเห็น (0)