ผู้นำต้องเป็นนักเรียนตลอดเวลา

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"การทำตัวให้เป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำ เพราะมันทำให้พวกเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ และยอมละทิ้งองค์ความรู้เก่าๆ ที่อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว"  แลรี่ ฟิงค์ ผู้บริหารเครือ Black Rocks (บริษัทที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของโลก) กล่าวไว้ ***ที่มา วารสาร Gov Tips วารสารความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับองค์การภาครัฐ ปีที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintornความเห็น (0)