ใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวง

วันที่28 พฤษภาคม 2557

วันนี้เป็นวันที่อากาศดี ได้พาเด็ก ๆ อนุบาลไปใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวง รู้สึกสดชื่นนะคะแต่ว่าเด็กจะดือนิดหนึ่งต้องได้นับจำนวนคนอยู่ตลอดเวลา เดียวไม่ไงเด็กจะหาย คนที่มาใส่ขันดอกก็เยอะ แต่ก็เกิดปัญหาจนได้ ตอนกลับ เด็กหลายไปไหนไม่รู้ ดิฉันก็ไม่จำหน้าเด็กทุกคนนะคะ ได้แต่ดูที่ป้ายชื่อ และคอยนับจำนวนเอา แต่ตอนกลับเด็กหาย หายไปไหนไม่รู้ ครูประจำชั้นไปหาไม่ก็ไม่เจอ สุดท้ายคือเด็กแอบนั่งรถคันอื่นไปกับเพื่อนแล้วรถก็ยุไกลกัน ไปอยูรถของธิดารัตน์ ธิดารัตน์ก็แปลกใจเด็กเกินได้ไง จึงได้ตะโกนถามว่าเด็กรถคันไหนไม่คบ สุดท้าย็กลับถึงโรงเรียนทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวอัญชลี อารีโอ๊ด(ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)