กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ให้พรแก่คณะสงฆ์อำเภอโขงเจียม

คณะสงฆ์อำเภอโขงเจียม ไปสามีจิกรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

คณะสงฆ์อำเภอโขงเจียม ไปทำสามีกิกรรมแด่เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

สวดมนต์ทุกวันอังคาร ถวายเป็นพระราชกุศล

สถาที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมภาษณ์ครูและนักเรียนความเห็น (0)