โครการคุณธรรมต้านยาเสพติด

ท่านพระอาจารย์ณรงศักดิ์  คมฺภีรธมฺโม บรรยายธรรมเรื่อง มองอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข

แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

พระอาจารย์ณรงศักด์และคณะครูได้ร่วมกันจัดโครงการคุณธรรมต้านยาเสพติด 

การบรรยายกำลังเข้มข้น

ชั่วโมงแห่งการละลายพฤติกรรม ที่กำลังทำให้ทุกคนใจจดใจจ่อฟัง

การบรรยายก็มาถึงช่วงสุดท้าย กำลังสนุก แต่เวลาฉันเพลพระอาจารย์จะหมดนะลูก

นี้ก็ ๑๑.๓๐น.แล้วนะ

บรรยากาศสุดท้ายที่จะลาพวกเรากลับวัดแล้ว นักเรียนมองกันอย่างที่จะอดคิดถึงไม่ได้

อยากอยู่ต่ออีกนะลูกแต่เวลาพระอาจารย์มีจำกัด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมภาษณ์ครูและนักเรียนความเห็น (0)