ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

อานิสงส์ของการทำบุญแบบต่าง ๆ ตอนที่ ๒


ตอนที่ ๒

อานิสงส์ ๑๐ ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์

๑. เป็นที่รักของบรรดา เทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย

๒. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

๓. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหด เคียดแค้นในใจลงได้

๔. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

๕. มีอายุมั่นขวัญยืน

๖. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง

๗. ยามหลับ นิมิตรเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล

๘. ย่อมระงับการจองเวร ลายความอาฆาตแค้น ซึ่งกันและกัน

๙. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกสู่อบายภูมิ

๑๐. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุขคติภพ


ตอนที่ ๓

อานิสงส์ของการจัดสร้างพระพุทธรูป หรื สื่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน

๑. อกุศลกรรม ในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ
๒. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มี คนคิดปองร้ายไม่สำเร็จ

๓. เจ้ากรรมนายเวร ในอดีตชาติแต่ปางก่าสอน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว จะเลิกจองเวรจอง          กรรม

๔. เหล่ายักษ์ ผี รากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย อยู่ในที่ใดก็คลาดแคล้วจากภัย

๕. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส ุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้า ผู้คนนับถือ

๖. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎ (เกิดความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันติ์ วาสนา         ยั่งยืน

๗. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป

๘. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะเกิดเป็นชายเพื่อ          บวช

๙. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง ๑๐. สิ่งที่สร้างจะ      บังเกิดเป็นกุศลแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็านเนื้อนาบุญอย่างเอนกอนันต์ ทุกชาติที่เกิดจะได้      ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญา ๖ สำเร็จโพธิญาณ


ตอนที่ ๔

บุญจากการถวายสิ่งของ การให้ทานแบบต่าง ๆ

-  ถวายฉัตรยอดพระเจดีย์ ได้รับการเคารพยกย่อง เกิดในชาติตระกูลสูง มีสง่าราศี
-  ถวายทองคำ ผิวพรรณงาม เปล่งปลั่ง อุดมมั่งคั่ง

-  ถวายเงิน  ใจสว่างไสว อยู่เย็นเป็นสุข

-  ถวายอัญมณี  รัศมีกายทิพย์สว่าง มีราศี มักประสบโชคดี

-  ถวายที่บรรจุพระเครื่อง  มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรค มักมีคนช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
-  ถวายแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระเจดีย์  มีราศีผิวพรรณงดงาม ใจสว่าง อบอุ่นใจ

-  ถวาย อิฐ หิน ปูน ทราย  มีแต่ความมั่นคงในชีวิต ใจคหนักแน่น ไม่โลเล

-  สร้างองค์พระเจดีย์   มักได้สิ่งอันพึงปรารถนา สุขภาพดี ไม่มีวันอดตาย

-  ถวายเทียนให้แสงสว่าง โคมไฟ  ใจสว่าง ชีวิตสะดวกสบาย มีอุปสรรคน้อยลง
                                                      มีปัญญาธรรมสูงขึ้น เบิกทางสู่ทิพยเนตร

-  ถวายดอกไม้อันบริสุทธิ์ต่าง ๆ   สุขสงบใจ ใจสะอาด สดชื่นผ่องแผ้ว

-  ถวายธูป เครื่องหอมต่าง ๆ   อบอุ่นมั่นคงในใจ ใจสว่าง มีอุปสรรคน้อยลง มีกลิ่นกาย
                                              สะอาด  
รู้สึกสดชื่นเสมอ

-  ถวายแผ่นหินพื้นพระเจดีย์  มีบริวารดี มีสมาธิดีขึ้น มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้น

-  ถวายกระจกสีประดับองค์พระเจดีย์  กายทิพย์สว่าง มีสง่าราศี มีคนศรัทธา เห็นความดี
                                                          ในตัว
-  ถวายผ้าเหลืองครอง(หุ้ม)องค์พระเจดีย์   เพิ่มเนกขัมมบารมี ใจสงบขึ้น มีโอกาสได้วิมุติ
                                                                   ธรรมเร็วขึ้น

ฺ-  สรงน้ำพระธาตุ ใจสะอาด สงบ สว่าง ขึ้น กายและใจชุ่มชื่นแจ่มใส สุขภาพดี

-  ถวายข้าว อาหาร บูชาพระธาตุ จะอุดมสมบูรณ์ อิ่มอกอิ่มใจ สุขภาพดี

-  เวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ เพิ่มวิสัยปัจจัยแห่งกุศลธรรม เป็นศิริมงคล ช่วยยกระดับ
                                                จิตใจให้สูงขึ้น  ใจสะอาดขึ้น

แสดงความเคารพอย่างสูงสุด ต่อพระธาตุจากใจจริง เป็นที่เคารพยกย่อง มักไม่มีใคร
                                                                                เข้าใจผิด หรือมองอะไรผิด ๆ
ได้บารมีวิมุตติธรรมจากพระบรมธาติ พาไปสู่วิสุทธิมรรคผล นิพพานได้เร็วขึ้น

-  เป็นเจ้าภาพ หรือมีส่วนช่วยจัดงานฉลองพระธาตุ ประสบสุขในชีวิตโดยทั่วไปแทบทุก
                                                                              ด้าน อุดมมั่งคั่ง มีคนเคารพยกย่อง ช่วยเหลือเสมอ

-  บูรณะซ่อมแซมเจดีย์พระธาตุ ชีวิตมั่นคง สุขสมปรารถนาทุกด้าน เป็นที่เคารพยกย่อง
                                                
 ได้มรรคผลนิพพานเร็วขึ้น

-  บริจาคให้มูลนิธิผู้พิการตาบอด อานิสงส์ทำให้มีดวงตาที่แจ่มใส สามารถมองเห็น
                                                  สัจจธรรม ได้ทิพญาณ (จักษุ)  
มีความสุขทุกภาพชาติ เข้าสู่กระแสนิพพานได้ง่าย

-  ถวายโลงศพ อานิสงส์ดับทุกข์ โศก โรค ภัย สิ่งอัปมงคลต่าง ๆ มลายไป มีอายุยืนยาว
                       รอดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

-  บริจาคเงินให้โครงการสาธารณภัย แจกทานผ้าห่ม อานิสงส์จะมีต่ความสุขสมบูรณ์
                                                                                  มีแต่ความอบอุ่น ไม่ขาดแคลนในทุกภพทุกชาติ บุญกุศลจึงถึงบุตรหลานบริวาร

-  แจกยาสามัญประจำบ้าน สุขภาพจะสมบูรณ์แข็งแรง ไม่รู้จักเจ็บป่วยทุกภพทุกชาติ

-  แจกเสื้อผ้า อานิสงส์จะมีเครื่องแต่งกายที่เป็นทิพย์ มีความสวยสด มีรัศมี

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง " บุญ " ที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับ จงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีก จนกว่าจะได้เกิดใหม่ หากท่านหไม่มีบุญมาหนุนนำ แรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตวืนรก ที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับ..........ตอนที่ ๕  อานิสงส์ของบุญในการถวายปัจจัยแด่สงฆ์ตามกาลต่าง

-  ถวายกฐิน เป็นสุดยอดของการาน เป็นทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้
                   กับมนุษย์ เพราะบุญที่เกิดขึ้นปจะปรากฎแก่ผู้ให้และผู้รับ เป็นบุญที่หาที่สุดมิได้เมื่อดับขันธ์แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สถิตอยู่ในวิมานก้วสูง ๕ โยชน์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวารถึง ๑ หมื่น เป็นเทพที่ได้นุ่งผ้าทิพย์ ด้วยอานิสงส์แห่งการทำกฐินนี้เอง ( วัดที่รับกฐินได้ ต้องมีพระจำพรรษาครบตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป เท่านั้น )

-  ถวายผ้าป่า อานิสงส์ทำให้มีความสุข มีความสมัครมานสามัคคี ชีวิตไม่ตกต่ำทั้งภพนี้และ
                     ภพหน้า มีกินมีใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ ทั้งหญิงและชายจะอุดมไปด้วยโภคทรัพย์ ด้วยเครื่องอลังการทั้งข้าวของเงินทอง และข้าทาสบริวารชายหญิงมิได้ขาด เมื่อดับขันธ์ไปแล้วจะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

-  ถวายองค์พระพุทธรูป อานิสงส์สร้างบารมี มีศักดิ์ศรีเป็นที่รักและเคารพทั้งเทพและเทวดา

                                     ตลอดจนทั้ง ๓ โลก เมื่ออยู่ในโลกทิพย์จะมีรัมีกายที่สว่างไสว เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างอันงอดงาม อวัยวะครบทั้ง ๓๒ ประการ ทำให้บุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ เมื่อดับชีพไปแล้วจะไม่ไปสู่อบายภูมิ เมื่อยังชีพอยู่ย่อมเจริญก้าวหน้า และถึงสิ้นความสำเร็จทั้งปวง สามารถตั้งจิตอธิษฐานเข้าสู่พุทธภูมิได้

-  ถวายเครื่องบวชพระ ( เป็นเจ้าภาพำการบวช) ได้รับอานิสงส์อันหาขอบเขตมิได้ บุญ
                                                                         กุศลจะถึงบิดา มารดา บรรพบุรุษ เคราะหามยามร้ายจะหมดไป ย่อมได้รับอานิสงส์อันไพศาล ทั้งในภาพนี้และภพหน้า ตราบเข้าสู่พระนิพพาน

-  ถวายปัจจัยภิกษุอาพาธ อานิสงส์จะทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดี ทั้งภพนี้
                                        และสมบูรณ์แข็งแรงดี ทั้งภพนี้และภพต่อ ๆ ไป

-  ถวายข้าวสาร อานิสงส์จะทำให้มีกินมีใช้ ไม่ขาดแคลนในทุก ๆ ภพ ทุก ๆ ชาติ

-  ถวายค่าสาธารณูปโภคในวัด ( ค่าน้ำ , ค่าไฟ ) ทำให้เกิดแสงสวาง สำเร็จซึ่งทิพยจักษุ
                                                                         ในชีวิตสว่างไสวร่มเย็นเป็นสุข มีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ทุก ๆ ประการ

-  ถวายสังฆทาน อานิสงส์ไม่มีโอกาสได้พบสิ่งที่ลำบากบากแค้น มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ทั้ง
                          ภพนี้และภพหน้า แม้ไปเกิดในภพไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญ บริบูรณ์ไปด้วยลาภยศ โภคทรัพย์ พ้นทุกข์ทั้งปวง เสวยสุขสมบัติทั้ง ๓ ประการอย่างเพียบพร้อม คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และ นิ
พพานสมบัติ เมื่อสิ้นอายุ จะเกิดเป็นเทพบุตร เทพธิดา สถิตอยู่ในวิมานทองบนสวรรค์ แม้บุคคลนั้นเข้าสู่นิพพาน และอานิสงส์ยังไม่หมดสิ้น

-  ถวายสร้างหลังคาวิหาร อานิสงส์จะมีความสุขความเจริญที่สมบูรณ์ทั้งภพนี้และภพหน้า มี
                                       ผู้คอยปกป้องดูแลรักษา คอยช่วยเหลือคุ้มครองเมื่อมีภัยมา
คุกคาม เมื่อสิ้นอายุขัย จะปรากฎในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อุดมด้วยวิมานแก้ว วิมานทอง พร้อมบริวาร

-  ถวายธรรมะ ( หนังสือสวดมนต์ ) จะเป็นผู้มัปัญญาเฉียบแหลม สามารถรู้และเข้าใจในสิ่ง
                                                  ต่าง ๆ ได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ชีวิตไม่ตกต่ำ สามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้เร็ว

-  สร้างเวจกุฎี ( สร้างส้วมให้วัด ) อานิสงส์จะไม่มีความทุกข์โศกโรคภัยเลย  เพราะสร้างที่
                                                  ปลดทุกข์ให้กับมนุษย์ จะมีความสุข ความสบาย ทั้งภาพนี้และภพต่อ ๆ ไป

-  ซื้อที่ดินถวายวัด อานิสงส์ผลบุญนี้ จะทำให้มีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาล อีกทั้งมี
                             ทรัพย์และบริวาร เมื่อดับขันธ์ไปแล้ว จะมีวิมานที่กว้างใหญ่ไพศาลพร้อมด้วยบริวาร มีความสุข ความเจริญทุก ๆ ภพ ทุก ๆ 
ชาติจนถึงพระนิพพาน


            


                            

หมายเลขบันทึก: 575512เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2014 21:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน 2014 21:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท