คณะเกษตรฯ มข. อบรมนักวิชาการเกษตรต่างประเทศและไทย แก้ขาดแคลนอาหาร


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทบาทนานาประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับความสำคัญอาหารพื้นบ้าน


      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้จัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ

               เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธี เปิดการฝึกอบรมเรื่อง Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 18 คน จาก 12 ประเทศ เพื่อยกระดับความสำคัญของอาหารพื้นบ้านในการแก้ไขการขาดแคลนอาหาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทบาทของนานาประเทศด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารพื้นบ้าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2557 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ ห้อง AG8003 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้จัดการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ เผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมนานาชาติมานานกว่า 10 ปีแล้ว ภายใต้หลักสูตร Sustainable Crop Production โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสพร. อย่างต่อเนื่อง ด้วยผลการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงได้ และผลการประเมินหลังการฝึกอบรม ได้สะท้อนกลับในเกณฑ์ที่ดีมาก ทำให้ สพร. ให้ทุนจัดฝึกอบรมต่อเนื่องอีก โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาให้อยู่ในกรอบของหัวข้อหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วม 18 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐปารากวัย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และประเทศไทย
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ประสานงานการฝึกอบรมนานาชาติ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมจะสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Module ในหัวข้อนี้มีทั้งหมด 8 Modules แต่ละ Module จะใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ บรรยาย อภิปราย ทำงานกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ดูงานที่เกี่ยวข้องกับ Module ซึ่งคณาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่ มีทั้งบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่สำคัญจะได้พาผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ อาทิ ฟาร์มเห็ดวังน้ำเขียว Mr.mushroom สวนจิตรลดา วัดพระแก้ว คลองมหาสวัสดิ์และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) เป็นต้น
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลในปี 2552 พบว่า มีคนขาดสารอาหารทั่วโลก 1,020 ล้านคน เพิ่มจากปี 2551 ที่มี 950 ล้านคน ปัจจุบันในเดือน สิงหาคม 2557 มีประชากรโลก 7,187,298,250 คน ด้วยภาวการณ์เมือง ภัยพิบัติ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สิ่งเหล่านี้พอที่จะคาดการณ์ได้ว่า ในปี 2558 จะมีผู้ขาดอาหารทั่วโลกเท่าใด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วนำไปปฏิบัติ ที่จะให้ผู้คนในโลก กินดี มีสุข ถ้วนหน้า
              “การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ พร้อมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์ นักวิชาการและเกษตรกรของไทย เกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ทำให้ประเทศของตนเองปราศจากคนขาดอาหารและขาดสารอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ กล่าวในที่สุด
              นอกจากการฝึกอบรมจะมีบรรยากาศการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ และดูงานแล้ว ในวันที่ 15 กันยายน 2557 จะมีการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 3 (3rd International Food and Cultural Festival) จาก 20 ประเทศ มีร้านมาร่วมงานมากกว่า 50 ร้าน พร้อมมีการแสดง รำวงย้อนยุค และในวันที่ 19 กันยายน 2557 จะมีการจัดสัมมนานานาชาติเรื่อง Indigenous Food: the solution for Food Security of Human Being ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

             ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล ข้อมูลข่าว
             กิตติศักดิ์ สิงหา /วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์


    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล
ผู้ประสานงานการฝึกอบรมนานาชาติ

หมายเลขบันทึก: 575496เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2014 12:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน 2014 12:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี