​เรียนรู้พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่ออสเตรเลีย : ๓. การประชุมวันแรก ๒๑ ก.ค. ๕๗

          การประชุม 2014 International Engagement Australia Conference ที่มหาวิทยาลัย Charles Sturt (CSU) เมือง Wagga Wagga, NSW, Australia วันแรก ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่เข้มข้นมากนัก เขาบอกว่า การประชุมมีเป้าหมายทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ (sharing) และเพื่อให้คนที่มาประชุมได้รู้จักกัน (connection/networking)

          เริ่มต้นเวลา ๑๑.๐๐ น. ด้วย workshop 3 ห้องพร้อมกัน ให้ผู้เข้าประชุมเลือกเข้าตามความสนใจ ตามหัวเรื่องและวิทยากร คือ (1) Collaborative Networks, Professor Robyn Keast, Southern Cross University (2) Community-based Research, Dr. Kerry Strand, Hood University, USA (3) Knowledge Translation model, Dr. Tamika Heiden, Knowledge Translation Australia

          ที่จริงหัวข้อน่าสนใจทั้ง ๓ เรื่อง และ ศ. ดร. ปิยะวัติ บอกว่า Dr. Kerry Strand เขียนหนังสือชื่อ Community-based Research and Higher Education เสนอทฤษฎีน่าสนใจมาก ผมจึงไม่เข้าห้องที่สอง คิดว่าไปหาอ่านหนังสือเอาทีหลังได้

          ผมติดใจหน่วยงาน ชื่อ Knowledge Translation Australia (www.ktaustralia.com) และสนใจว่า วงการ Community Engagement เอา KT มาใช้งานอย่างไรบ้าง จึงเลือกเข้าห้องที่ ๓ ซึ่งเข้าใจว่ามีผู้เข้าร่วมน้อยที่สุด ไม่ถึง ๒๐ คน เขาจัดห้องประชุมเป็นแบบโต๊ะจีน พอเห็นวิธีจัดที่นั่ง เราก็รู้ทันทีว่า ต้องการให้คนที่มาประชุม รู้จักและคุยกัน ซึ่งช่วยให้ผมได้เข้าใจหลักการอย่างหนึ่งของการทำงานพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ว่าฝ่ายคนมหาวิทยาลัยต้องมีความหลงใหล (passion) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง นี่คือคำของ Assoc. Prof. Subramanyam Vemulpad จากมหาวิทยาลัย Macquarie ที่ซิดนีย์ ที่ passion ของเขาคือ bush medicine ความเข้มแข็ง และการทำงานวิชาการต่อเนื่องเรื่องยาสมุนไพร นำไปเชื่อมโยงกับชุมชนคนพื้นเมือง ที่มีทั้งความรู้ ภาคปฏิบัติด้านสมุนไพร และมีความต้องการพัฒนาชุมชนของตน เกิดความร่วมมือที่ชุมชนกำหนด ความต้องการเอง และ Macquarie ยังดำเนินการเป็นเครือข่าย เชื่อมโยงไปทั่วประเทศออสเตรเลีย และเชื่อมไปยังประเทศอินเดียด้วย เพราะ อ. Subramanyam มีพื้นเพเป็นคนอินเดีย

          สุพราหมณ์ ใช้ความหลงใหลวิชาการของตน เป็นเครืองมือทำงานรับใช้สังคม ขยายเครือข่ายออกไป ผมได้แนะนำให้เขารู้จักกับ ดร. นงเยาว์ เพื่อเชื่อมโยงกับอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยที่มีความหลงใหลตรงกัน ชีวิตคนเรา หากได้มีโอกาสหลงใหลสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม/ผู้อื่น และมีเพื่อน/เครือข่าย ทำกิจกรรมนั้น ถือเป็นบุญของชีวิต

          ผมได้เรียนรู้ว่า เรื่อง KT มีที่มาจากวงการสุขภาพ ต้นตอมาจากประเทศแคนาดา เป็นการตั้งชื่อและ ทำให้มีทฤษฎี สำหรับการทำงานวิชาการ “ขาลง” หรือประยุกต์ ดังปรากฎในเว็บไซต์ของ KT Australia ที่นี่

         ตอนบ่ายเป็นรายการประชุมแบบ World Café ในหัวข้อ How can we unlock universities as catalysts for innovation and sustainability in communities? ทำให้ผมได้ประสบการณ์เทคนิคการประชุมแบบ World Café เป็นครั้งแรก หลังจากได้ยินชื่อมานาน ข้อดีคือทำให้คนรู้จักกัน และได้รับฟังข้อคิดเห็นของกัน และกัน รวมทั้งได้ข้อสรุปดีๆ เก็บเอาไว้ใช้

          ตอนค่ำเป็น Welcome reception จัดที่ Winery ของมหาวิทยาลัย CSU เราได้รู้ว่า CSU มีหลักสูตรสอนเรื่อง ไวน์ อย่างครบวงจร คือ Bachelor of Viticulture (วิชาปลูกองุ่น), Master of Viticulture and Oenology (วิชาปลูกต้นองุ่นและทำไวน์), Bachelor of Wine Business, และ Bachelor of Wine Science ผมได้เรียนรู้ว่า มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ต้องทำให้การทำมาหากิน และการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นวิชาการ และจัดอุดมศึกษาเพื่อการมีชีวิตที่ดีในท้องถิ่นนั้นๆ ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อท้องถิ่นอยู่ที่การทำงานวิชาการที่ engage กับชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นเอง

          community engagement ด้านการเรียนการสอนที่สำคัญ คือการเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการทำมาหากิน ของคนในพื้นที่นั้นๆ

          งาน Reception มีเป้าหมายเพื่อให้คนมาคุยกัน สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกัน โดยมีเครื่องมือ ๔ อย่างคือ ไวน์ เนยแข็ง ดนตรี และอาหารเป็นชิ้นๆ ที่มีคนเดินเสิร์พ ผมได้รับอย่างที่ ๕ ด้วย คือดอกไม้ ที่เขานำมาประดับแจกัน สร้างสุนทรียะทางสายตา โดย ดร. นงเยาว์มาแนะนำว่า นี่คือ Banksia นี่คือ Protea นอกจาก

          เมื่อรู้ว่างาน reception เลี้ยงแต่ไวน์กับเนยแข็ง ศ. ดร. วิจิตร ก็แนะนำทันทีให้เตรียมไปกินอาหารค่ำ ที่ร้านในเมือง เราจึงได้กินอาหารค่ำที่ร้านอาหารใน Victoria Hotel ที่นอกจากอาหารอร่อยแล้ว สาวๆ บริกรยังสวยมากอีกด้วย หนุ่มๆ ในทีมหาเหตุไปถามโน่นถามนี่ไม่หยุดหย่อน


อาคารที่ลงทะเบียน และห้องประชุม


อาคารประชุมอีกแห่งหนึ่ง


ห้องประชุมปฏิบัติการเรื่อง Knowledge Translation


หัวข้อการประชุมแบบ World Cafe


คำแนะนำ


บรรยากาศในห้องประชุม World Cafe


พิธีเปิด

EA ทำอะไร

 Vision

Goals

บรรยากาศในงาน Wellcome Reception

วิจารณ์ พานิช

๒๗ ก.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

น่าสนใจมากค่ะอาจารย์ มีงานของสำนักวิชาฯ ที่สามารถพัฒนาไปสู่ Community engagement ได้ ส่วนใหญ่งานของเราอยู่ในระดับ Involve และ Collaborate (ตาม continuum ของ engagement)