ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

อานิสงส์ของบุญกิริยาวัตถุ


  จากการได้น้อมนำเอาคำสอนของพระคุณเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของ " บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ " นำมากราบเรียนให้กับกัลยาณธรรม และมิตรสหายสหธรรมิกของลุงเหมยแล้วก็ได้รับคำกตอบว่า....เมื่อเราปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุ หรือหลักแห่งการทำบุญแล้ว อยากทราบว่าจะได้อานิสงส์เป็นอย่างไร ?  ...  ดังนั้นอีตาลุงเหมยจึงได้ไปน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าถึงเรื่องบุญกิริยาวัตถุ ก็ได้รับคำตอบว่า....เมื่อเราปฏิบัติตามหรือได้กระทำบุญต่าง ๆ ตามหลักการของบุญกิริรยาวัตถุแล้ว เราจะได้อานิสงส์ดังนี้

  ...... คือ การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้รับ ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑ ) เป็นที่มาของทรัพย์สมบัติทั้งหลาย

๒ ) เป็นที่ตั้งของโภคทรัพย์ทั้งปวง

๓ ) ผู้ให้ ย่อมได้รับความสุข

๔ ) ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก

๕ ) ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีผู้อื่นไว้ได้

๖ ) ทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์น่านับถือ

๗ ) ทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดี

๘ ) ทำให้เข้ากับสังคมอื่นได้อย่างคล่องแคล่ว

๙ ) มีบุคลิกองอาจ สง่าผ่าเผย

๑๐ ) ตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติภูมิ

 ..... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล ย่อมต้องได้รับ อานิสงส์ ดังนี้

๑ ) ทำให้มีความสุขกาย สุขใจ

๒ ) ทำให้เกิดโภคทรัพย์ได้

๓ ) ทำให้สามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้เต็มอิ่ม โดยไม่หวาดระแวง

๔ ) ทำให้ไมต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงทรัพย์คืน

๕ ) ทำให้เกียรติคุณฟ้งขจรไป ทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือ

๖ ) ทำให้ชีวิตนั้นแกล้วกล้าองอาจท่ามกลางวงชุมชน

๗ ) ทำให้เป็นคนไม่หลงลืมสติ

๘ ) ตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติภูมิ

  .... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์  ดังนี้
๑ ) มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม

๒ ) มีผิวพรรณผ่องใส

๓ ) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

๔ ) มีความจำดี และกำลังปัญญาว่องไว

๕ ) เป็นคนใจคอเยือกเย็น

๖ ) เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น

๗ ) มีบุคลิกอันน่าศรัทธา

๘ ) เกิดในตระกูลที่ดี

๙ ) มีบุคลิกง่างาม

๑๐ ) มีมิตรสหายมาก

๑๑ ) เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไป

๑๒ ) เป็นที่ชื่นชอบของบัณฑิต

๑๓ ) สมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔ ( อาหาร , เครื่องนุ่งห่ม , ที่อยู่อาศัย ,ยารักษาโรค )

๑๔ ) ปราศจาก อกุศล ทั้งปวง

๑๕ ) ปลอดภัยจากศาตราวุธ

๑๖ ) มีอายุยืน

๑๗ ) ตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติภูมิ 

 ..... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่

เคารพนบน้อม ( คุณวุฒิ วัยวุฒิ ชาติวุฒิ ) ย่อมต้องได้รับอานิสงส์  ดังนี้

๑ ) เกิดในตระกูลสูง

๒ ) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓ ) มีมิตรสหายดี

๔ ) ได้รับคำชมเชยอยู่เสมอ

๕ ) มีความสมบูรณ์ในทรัพย์

๖ ) ได้พบเห็นแต่สิ่งที่ตนปรารถนา   

   ..... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบ
ย่อมต้อง
ด้รับอานิสงส์ ดังนี้

๑ ) มีความเป็นอยู่ดี สุขกาย สุขใจ

๒ ) มีมิตรสหายมาก

๓ ) มีไหวพริบ ความจำดี

๔ ) มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง   

..... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอุทิศส่วนกุลให้แก่ผู้อื่น ( การแผ่เมตตา ) ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

๑ ) ไม่มีความอดยาก ยากจน

๒ ) ไมมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดกเบียน

๓ ) มีบริวารดี

๔ ) เป็นที่รักของผู้ที่พบเห็น

๕ ) มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม

๖ ) มีอายุยืน     

  ....... คือ บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

๑ ) มีสุขภาพที่สมบูรณ์

๒ ) มีฐานะดี

๓ ) มากไปด้วยลาภสักการะ

๔ ) พบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจ    

 ..... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการการฟังธรรมเทศนาย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

๑ ) เกิดในตระกกูลสูง

๒ ) มีสติปัญญาดี

๓ ) มีมิตรสหายดี

๔ ) มีความเชื่อมั่นในตนเอง       
..... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการแสดงธรรม  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์           ดังนี้

๑ ) ไม่มีกลิ่นปาก

๒ ) มีฟันขาวเรียบ

๓ ) บุตรวริวาร มีความเชื่อฟัง

๔ ) มีบุคลิกสง่างาม

๕ ) มีความจำดี

๖ ) เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้พบเห็น    

..... คือ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็น            จริง  ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

๑ ) มีปัญญาดี

๒ ) ไม่อดอยาก

๓ ) ไม่ยากจน

๔ ) มีสุขภาพร่างกายมบูรณ์ แข็งแรง

๕ ) มีบุคลิกสง่างาม

๖ ) จะได้พบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจ

๗ ) มีฐานะและความเป็นอยู่ดี

๘ ) มีบริวารมาก

๙ ) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น        

                      กรา่บสาธุครับ    จากลุงเหมยครับ 
      

                        หมายเลขบันทึก: 575226เขียนเมื่อ 27 สิงหาคม 2014 10:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 สิงหาคม 2014 10:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท