สิ่งที่ได้จากการที่ไม่ได้ไป UKM-8 ลองขอเปลี่ยนมุมมองมาเขียนสำหรับคนที่ไม่ได้ไปบ้างค่ะ 1. ได้ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับ KM มากขึ้น 2.ได้ความสนใจที่จะเข้าติดตาม blogมากขึ้น เนื่องจากลัวตามท่านอื่นไม่ทัน 55 3. ได้เรื่องและความพยามยามที่จะเขียนblogให้บ่อยขึ้น 4. ได้ เท่าที่คิดได้มีเท่านี้ค่ะ แล้วท่านอื่น หล่าะค่ะ ที่บังอิญไม่ได้ไป....เชิญแลกเปลี่ยนค่ะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งได้เหล่านี้ก็ยังไม่เท่ากับที่ หลายๆท่านได้ไปประสบการณ์มาเอง ดิฉัยจึงยังคงรอที่จะฟังเรื่องราวต่างๆจากผู้ที่ได้ไป