msukm ukm8

  • การบันทึก AAR ในครั้งนี้จะเป็นการบันทึกในมุมมองของ หัวหมู ที่ไปร่วมเสวนา UKM 8ที่ ม. นเรศวร  จึงคาดหวังว่า
  1. ทีม MSUKM จะไปร่วมการเสวนาครั้งนี้ อย่างครบถ้วนและ ภาคภูมิใจ  ได้มีโอกาสพบปะ ลปรร. กับสมาชิกเครือข่าย UKM ทั้งเก่าและใหม่  คนที่เคยไปแล้วในครั้งก่อน ๆ ก็จะได้สานสายใยสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนท่านที่มีโอกาสไปร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก็จะได้มีโอกาส พบปะ ลปรร. กับสมาชิกเครือข่าย และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำมาใช้เพื่อพัฒนาตน  พัฒนางาน และ พัฒนาองค์กร ต่อไป   
  2. ได้เรียนรู้ขบวนการจัดการประชุมเสวนา UKM เปรียบเทียบกับการจัดครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำมาต่อยอด หรือ ปรับใช้ในการจัดภายใน มมส. ต่อไป
  3. ได้ร่วมเรียนรู้ขบวนการและรูปแบบ จัดการอบรมคุณอำนวย ของทีมคุณอำนวยแห่งชาติ ของท่านน้อง JJ และ ทีมงาน จาก มอดินแดง

  • สิ่งได้มากกว่าที่คาดหวังคือ
  1. ในการเข้าร่วม การจัดอบรมคุณอำนวย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นโดยมี 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยทีมคุณอำนวยแห่งชาติ จึงมีอีก 4 ท่านได้เข้าร่วมอบรมคุณอำนวย รุ่น UKM-Fa2 หรือ ที่ผมตั้งชื่อให้ว่า รุ่น PizzaJ
  2. ในการนำเสนอ เรื่องเล่าเร้าพลัง ที่แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ๆ ละ ประมาณ 10 ท่าน จากต่างสถาบันเครือข่าย  เรื่องเล่าจากสมาชิก มมส. ได้รับเลือกให้เป็น Best Practice ถึง 2 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม
  • สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวัง คือ

ในการเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ มมส. เราเป็นเครือข่ายเดียวที่มีผู้เข้าร่วมไม่เต็มทีม ดังในรูปข้างบน ที่ถ่ายร่วมกับ ท่าน ดร. วิบูลย์  คุณเอื้อของ ม. นเรศวร เจ้าภาพจัดในครั้งนี้   การไปครั้งนี้ของ มมส. อาจเรียกได้ว่าไปในรูปแบบที่เข้ากับหัวข้อการบรรยายของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช มากกว่าเครือข่ายอื่น ๆ  คือ องค์กรเคออร์ดิก (CHAORDIC) คือมีความหลากหลาย ผสมผสานระหว่าง ระเบียบและความไร้ระเบียบ อย่างกลมกลืน  มีลักษณะ Self-organizing, Self-governing, Adaptive, Non-linear and Complex Changes Ability. <ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือ </div></li></ul><p>          1. จากประสบการณ์ที่ได้รับ นำมาปรับใช้เพื่อการ ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ใน มมส. ให้เกิดผลต่อไป</p><p>            2. จากการประชุม ผู้แทนสมาชิกเครือข่าย UKM ที่ใช้เวลาประชุมเพียงประมาณ 15-20 นาที หลังอาหารกลางวัน หลังจากเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จากการประชุมเมื่อ 15 กันยายน ที่ผ่านมาแล้ว ก็พิจารณา  กำหนดการ ห้อง UKM ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ (1-2 ธันวาคม 2549)  กำหนดการ เสวนาเครือข่าย UKM9 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  และ UKM10 จะเป็นที่ มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ โดยรายละเอียดให้ มมส. กับ ม. ราชภัฎมหาสารคาม ตกลงกันต่อไป  อีกเรื่องที่ตกลงคือ มหาวิทยาลัยที่จะทำหน้าที่ผู้ประสานเครือข่าย UKM ปี 2550 เป็น ม. นเรศวร ปี 2551 เป็น ม. ขอนแก่น และ ปี 2552 เป็น ม. มหาสารคาม จึงต้องดำเนินเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดต่อไป</p><p align="left"> </p>