GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนการทำงานกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง

การอบรมกลุ่มโดยTTAG

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านกลุ่มสานน้ำใจได้รับความร่วมมือกับกลุ่มTTAG ได้จัดทำเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนการทำงานกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขงในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมโดยมีการประชุมของสมาชิกกลุ่มโดยได้วิทยากรจากTTAG มาให้ความรู้แก่กลุ่ม โดยในวันแรกสมาชิกของเราได้รับการให้ความรู้ตั้งแต่โรค ยาต้านไวรัส ยาป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนและในเวลา 14.00 น.ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมได้มาร่วมกิจกรรมโดยการให้โอวาสและให้ทิศทางในการดำเนินและช่วยเหลือของกลุ่มจนกลุ่มเกิดความยินดีและปิดการประชุมในวันแรกในวันที่ 2 กลุ่มก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์และได้ทำการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานของกลุ่มร่วมกันและปิดงานในเวลา 16.00 น. "การทำงานร่วมกับกลุ่มTTAG ครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกันเป็นกลุ่มทุกคนในกลุ่มรู้จักกันมากขึ้นเกิดความรักความสามัคคีกันโดยกลุ่มไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน"

ภก.มด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การสัมมนา
หมายเลขบันทึก: 57518
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)