​สรุปหนังสือ เปลี่ยนแปลงโดย ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (แกะดำทำธุรกิจ)

เมื่ออ่านแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้ : จะกล่าวถึง คำว่า แกะดำ เปรียบเปรย คือ ทำอะไรไม่เหมือนคนอื่น คิดสวนทางอย่างมีเหตุมีผล ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้เขียนจากชีวิตจริง ของคุณประเสริฐ ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตที่สอนกระกวนการวิธีคิดอย่างมีระบบ และวิธีคิดแบบแกะดำ คือคิดสวนทางอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ สอนให้คิดเป็นด้วยตนเอง ให้เป็นสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน คือ ผู้เขียนเปรียบเปรย ชีวิตต้องกล้าที่จะออกมาเป็นดั่งโจรสลัด ทั้งที่มีโอกาส ๓๐ เปอร์เซ็นต์ที่จะสำเร็จ แต่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แน่นอนที่จะมีความสุขกว่าเดิม ประเด็นของการกล้าที่จะเสี่ยงเราต้องการอะไร แล้วกล้า Let go ส่วนที่เหลือ สิ่งที่เรียนรู้จากโจรสลัด คือ ชีวิตที่ต้องได้อย่าง และยอมเสียอีกอย่างไป และเมื่อค้นพบในสิ่งที่ตนรักทำแล้วก่อเกิดสุข เป็นสิ่งที่ดีมีความคิดที่สร้างสรรค์ รีบทำทันทีอย่างรีรอ ดั่งกวีนิพนธ์บทนี้ว่า

ทำวันนี้ให้ดีถึงที่สุด จงอย่าหยุดทำให้สุดความสามารถ ทำทันทีอย่ารีรอมัวแต่ขอโอกาส ไม่ประมาทจนผิดพลาดขาดสติ

อนึ่ง รวมไปถึงเรื่องเล่า และการวิเคราะห์เกี่ยวกับบุคคลสำคัญระดับโลกที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตในการทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ให้ดีขึ้นโดยคำนึงถึงการตั้งมั่งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้พัฒนายิ่งขึ้นไป โดยมีวิธีคิดอย่างอย่างสร้างสรรค์ จรรโลงใจ กล้าได้กล้าเสีย กล้าเสี่ยงในสิ่งที่ตนรัก แล้วทำมันออกมาให้ดีที่สุด และมีความสุขกันสิ่งที่ทำดั่งคำที่ว่า

“แพ้ที่ความรู้ แต่สู้ชนะด้วยความคิด”

สุดยอดของการดำเนินชีวิต คือ มีวิธีคิดที่เฉียบคม”

“สุดยอดของการใช้ชีวิต คือ อิสระในการคิดและการกระทำ”

“เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนแปลงชีวิต แล้วประเทศนี้จะเปลี่ยนไป”


---------/// ร.รตนเมธี ////---------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความธรรม นำชีวิตความเห็น (0)