วันนี้พี่ปุ๋ยแบ่งแผนกให้พวกเราแล้ว  ให้ไปอยู่แผนกโสตทัศนูปกรณ์  ซึ่งทำงานเกี่ยวกับ  การตัดต่อภาพ  งานถ่ายทอด  ทำสำเนาสื่อทั้งภาพและเสียง  เข้าไปถึงพี่ ๆ เค้าก็แนะนำตัวเองและให้เราแนะนำตัวเองด้วย  แล้วก็บอกหน้าที่ต่าง ๆ อย่างคร่าวๆ ให้พวกเราฟังว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง  แต่พอดีวันนี้ยังไม่มีงานอะไรเข้ามาพี่เค้าเลยให้เราพิมพ์งาน  เป็นเอกสารเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์  และกำหนดการต่างๆ ของการไฟฟ้า  และให้เอาแผ่น  CD  มาดูว่ามีข้อมูลอะไรในแผ่นบ้าง  แล้วเขียนกำกับไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

                                                                                 3/11/49