7.57น. ถึงที่ทำงาน

8.30 เริ่มงานงานแรกที่ได้ทำคือการที่เอารูปภาพจากแผ่นดิสค์มาลงไว้ในโฟล์เดอร์ที่สร้างใหม่หลังจากนั้นก็ได้จัดสถานที่และได้ติดตั้งเครื่องเสียงที่โรงอาหารของกรมอนามัยซึ่งจะมีงานทำบุญในวันพรุ่งนี้และได้สรุปแบบประเมินของกรมอนามัยและงานสุดท้ายที่ได้ทำก่อนกลับบ้านคืองานจัดหมวดหมู่ของแผ่นcd romซึ่งมีด้วยกัน3หมวดหมุ่คือ1.สื่อต่างๆของฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมอนามัย2.cd เพลง3.แผ่นโปรแกรมต่างๆ