ทบทวนงานประจำ 6. : 6 -10 พ.ย. 49

บอย สหเวช

6 พ.ย. 49

    - เข้าร่วมประชุมกับกรรมการวิจัยคณะฯ
    - แจ้งรายชื่อกรรมการประเมิน พนักงานสายบริการ (วายุส์ ธราดล
      ธารารัตน์ ปนัดดา สุทธิวรรณ ) 
   -  เขียนคอลัมน์ออฟฟิศแจ่มใส กับ 5 ส.เปิดบ้านภายใน 

7 พ.ย. 49

   - เข้าร่วมประชุมคณบดีพบภาควิชารังสีเทคนิค
   - ตรวจรายงานการประชุม ก.ค.
   - ทำบันทึกถึงท่านอธิการบดี เรื่อง การแก้ปัญหาการเน่าเสียของน้ำ
   - รับเรื่องแจ้งจากอ.โอปอร์ เกี่ยวกับวันคณบดีพบภาควิชากายภาพฯ
      วันที่ 29 พ.ย.49 เวลา 13.00 น.

8 พ.ย. 49

   - ทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการสภาข้าราชการฯ
   - เข้าร่วมประชุมคณบดีพบแม่บ้าน 
   - สรุปรายงานการประชุมสภาข้าราชการฯ 2-49
   - ประสานงานกับคุณพิชญานนท์ สำหรับกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
      ศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน"
   - ประสานงานกับอ.ศุภวิทู เรื่อง โจทย์วิจัยสถาบัน และการเตรียม
     จัดกิจกรรมสัมมนาฯ 
    - เข้าร่วมประชุมคณบดีพบสโมสรนิสิต

9 พ.ย. 49

   - ประชุมสำนักงาน
   - ลปรร. เรื่อง โจทย์วิจัยสถาบัน
   - เจรจากับบ.จ้างเหมาทำความสะอาด
   - แจ้งเรื่องประชุมสภาข้าราชการ ไปให้สภาอาจารย์
   - สรุปการประชุมคณบดีพบแม่บ้าน
   - สรุปการประชุมคณบดีพบสโมสรนิสิต

10 พ.ย. 49

   - ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกบัญชี
   - ประสานงานกับพี่กุ้ง (เลขานุการคณะวิศวฯ) การเข้าร่วมประชุม
     วิจัยสถาบันในวันที่ 17 พ.ย. 49
   - สรุปรางวัลไม่หยุดงานกับนิตยา
   - แจ้งดาวรุ่งให้ประสานกับบริษัท เรื่อง เครื่องไล่นก
  -  แก้ปัญหาเรื่อง การรับหนังสือจากร้านอ.ภัสสุรีย์ (ประกายมาศ
     มาปรึกษา) มอบคุณเกษม เป็นผู้รับแทน ปกติประกายมาศจะไปรับ
     เองที่ร้านอ.ภัสสุรีย์ กรณีอ.ภัสสุรีย์ไปราชการ
  - สรุปโจทย์วิจัยสถาบันให้คณบดี
  - ให้คำแนะนำวายุส์ เรื่อง Blog
  - ติดตามเรื่อง บ.จ้างเหมาทำความสะอาด
  - ประสานกับอ.ศุภวิทู เรื่อง การอบรมโปรแกรม SPSS ให้กับ
    เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการรอบหน้า
  - สรุปการมีส่วนร่วมของสำนักงาน
  - ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ของคุณกมลพร เซี่ยงว่อง

                                                                                   บอย สหเวช

  

 

 

 

 


   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 57461, เขียน: 06 Nov 2006 @ 17:59 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)