กิจกรรม UKM รอบนี้ ผมรอดูช่วงสุดท้ายว่าจะปิดฉากอย่างไร รอบนี้ทีมเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านอาจารย์ JJ นำเสนอโดยภาพรวมของงานให้สมาชิก UKM ได้ทราบ มีการแจกแผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กับทุกคน

    ตอนแรกเข้าใจว่าท่านอาจารย์วิบูลย์ หรือไม่ก็ท่านอาจารย์มาลินี หรือถ้าอย่างไม่ใช่อีกก็คงเป็นท่านอาจารย์เทียมจันทร์ ปรากฎว่าที่คิดไว้ผิดหมด ผู้ทำ AAR คือ ท่านอาจารย์ประจักษ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปแบบว่าเริ่มทำเลย ไม่ต้องเกริ่นนำกันมากมาย

     บรรยากาศยังแยกกันเป็นวงอยู่ไม่ได้ล้อมกันเป็นวงใหญ่วงเดียว  ท่านอาจารย์ประจักษ์ ใช้วิธีการให้ทุกคนช่วยกันทำวงเล็กภายในกลุ่มกันก่อน และให้ตัวแทนในวงนำเสนอ AAR ที่ได้จากในวง เพื่อประหยัดเวลา

      สิ่งที่ได้พบมิติใหม่ในการทำ AAR คือ การสรุปเป็นบทกลอนให้ฟังอย่างไพเราะ นับเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริง ๆ ครับ

       กลุ่มที่ทำ AAR เป็นกลุ่มสุดท้ายคือ ทีมสังเกตการณ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเรียกเสียงฮา ๆ ได้พอสมควร

        ท่านอาจารย์วิบูลย์เป็นผู้สรุปโดยภาพรวมของงานแบบละเอียดทั้งหมด จนผมรู้สึกว่าบรรยากาศตอนจบนี้เป็นแบบ Happy Ending จริง ๆ ครับ เท่านั้นยังไม่พอมีนิสิตมานำเสนอ VCD บรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมเสียงเพลง ให้ทุกคนได้ประทับใจในงาน UKM-8

          ช่วงที่ทุกคนกำลังจะกลับ คุณจินตนา จากม.วลัยลักษณ์ ได้นำ AAR ในวงมาส่งให้ผม จึงขอบันทึกไว้ไม่ให้สิ่งดี ๆ จากผู้เข้าร่วม UKM-8 ระเหยไปครับ

            สิ่งที่คาดหวัง

 • เทคนิค และวิธีการดี ๆ ใหม่ ๆ และได้ประสิทธิภาพ เนื่องจากวิธีการประชุมที่ผ่านมา จะคล้ายคลึงกันทุกครั้ง
 • การแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่าย
 • ติดตามความก้าวหน้าของ UKM
 • หวังในสิ่งดีดี ที่มาแลกเปลี่ยนกัน เรียนรู้ร่วมกัน
 • รัก-เชื่อมั่น-ศรัทธา เพื่อพัฒนาคนด้วย KM
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากต่างสถาบัน
 • ได้เพื่อนใหม่
 • ได้รับความรู้จากการ sharing
 • สร้างแรงบันดาลใจ
 • ทราบกระบวนการในการดำเนินงาน
 • How to การพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

 

 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำให้เข้าใจมากขึ้น
 • ได้รู้จักเพื่อนและshareg เรื่องอื่นที่สนใจ
 • ได้รับทราบสิ่งต่าง ๆ ที่สมาชิกในกลุ่มนำมาเล่า เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมีประโยชน์และคุณค่ามาก สามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดในการทำงานของตนเองได้
 • เพื่อนใหม่
 • ปัญญา (ความรู้+ประสบการณ์)
 • การจัดงานได้ดี โดยเฉพาะด้าน IT และทีมงาน
 • ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการนำกระบวนการ
 • สัมพันธภาพของสมาชิกในกลุ่ม
 • ดูงานลอยกระทง

           สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

 • ประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์ในรายละเอียด เจาะลึกลงไปในทีละประเด็น
 • เนื้อหาบรรยายให้ความรู้น้อยเกินไป
 • เทคนิค-วิธีการเข้ากลุ่มเป็นวิธีเดิม ๆ บางครั้งรู้สึกเบื่อ ควรหาวิธีการใหม่ ๆ บ้าง
 • เทคนิคในการบริบทที่แตกต่างกัน แทน หลักทฤษฎีการบริหารบุคคลที่สกัดมา
 • โอกาสการพูดคุย sharing น้อยเกินไป 


           ท่านตั้งใจจะกลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

 • ไปใช้ในหน่วยงานที่ทำงานอยู่
 • นำ Chaodic ไปปรับใช้ในบางระบบ
 • ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้กับผู้บริหาร
 • นำกระบวนการ วิธีการที่เพื่อนในกลุ่มมาเล่ากับไปใช้ที่หน่วยงาน
 • ทำตนเป็นแบบอย่าง ร่วมทำงานกับเพื่อนร่วมงานด้วยวัฒนธรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างจริงจัง
 • นำเทคนิคที่ได้รับรู้ไปประยุกต์ใช้กับทีมงาน
 • เทคนิคและวิธีการเสวนาเรื่องนี้ไปใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัย
 • วางระบบพัฒนาองค์กร/บุคลากร

  วงนี้มีผศ.เสถียร จากมหาวิทยาลัยสงขลาฯ รวมอยู่ด้วย ได้มีการสรุปแบบด้นสด เป็นกลอนด้วย

  สำหรับ AAR ของทีม UKM-8 รอบนี้ มีนิสิตร่วมทำ AAR ด้วย ที่สำคัญทุกคนก็รอคอยคุณตูน กับ คุณโอ ที่มุ่งมั่นตั้งใจมาทำ AAR ที่สุโขทัย หลังสอบเสร็จ และคุณอุ จากสคส. ก็ได้ร่วมทำ AAR ด้วย 


                                                                                 บอย สหเวช