สองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ละหน่วยงานคงได้รับคำเชิญชวน ให้ส่งสมาชิกในหน่วยงานไปร่วมกิจกรรม OD กัน

เมื่อพูดถึง OD ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ การอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทีมงาน แต่บางคนก็บอกว่า OD ก็คือโค้ดลับที่จะบอกว่า พวกเราจะได้ไปเที่ยวกัน ไปสนุกร่วมกัน ในที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โรงพยาบาลเราก็จะมาหลายครั้ง บางปีก็จัด บางปีก็ไม่จัด

แต่ตามเข็มมุ่งที่ท่านผู้อำนวยการได้วางไว้ข้อหนึ่ง คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม กิจกรรม OD เป็นโครงการหนึ่ง ที่อาจจะช่วยละลายพฤติกรรม รู้คุณค่าและความต้องการของเพื่อนร่วมงาน ให้พวกเราชาว รพ. พหลฯ ได้มองเห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม และจับมือกันทำงานไปตามสิ่งที่มุ่งหวัง

ดังนั้นในปีนี้ กิจกรรม OD จึงจัดกันอย่างคึกคัก โดยมี นายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร เป็นประธานดำเนินงาน โดยทางโรงพยาบาลก็ได้จัดรุ่นนำร่องไปก่อน 2 รุ่นแล้ว คือ รุ่นแรก เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2549 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2 -3 พฤศจิกายน 2549 ที่ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี OD

OD ศุภาลัย รุ่น 1

หลังจากผ่านไป 2 รุ่น ก็ได้รับข้อคิดเห็นที่ดี จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทางที่ดีหลายอย่าง เช่น

" จัดทุกปีเลยนะคะ เพราะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ "

" อยากให้จัด 3 วัน 2 คืน เพราะยังรู้จักกันไม่หมดเลย " ( ท่านประธาน OD ฝากมาบอกว่าให้มาทำความรู้จักกันที่โรงพยาบาลต่อก็ได้ )

สำหรับรุ่นต่อ ๆ ไป ทางโรงพยาบาลจะจัดต่อเนื่องไปอีก 7 รุ่น ตอนนี้กำหนดวันไว้แล้ว ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะได้ประกาศให้แต่ละหน่วยงานทราบต่อไป หวังว่าสมาชิกชาวโรงพยาบาลพหล ฯ คงไม่พลาดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้นะครับ