เปลี่ยนมาสอนภาษาไทยซัก 1 วัน (15/08/57)

ในช่วงเช้าวันศุกร์วันนี้ ฉันไม่มีชั่วโมงสอน จึงได้ทำหน้าที่สอนแทนอาจารย์ที่ลากิจ วิชาภาษาไทย ชั้นป. 5 ซึ่งครูได้ฝากแบบฝึกหัดไว้บนโต๊ะครู เมื่อถึงชั่วโมงภาษาไทย ฉันได้แจกแบบฝึกหัด แต่ปรากฏว่านักเรียนทำไม่ได้ เพราะจำเนื้อหาที่ครูสอนไปชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ และครั้งนี้ครูก็ไม่มีใบความรู้ให้

...........เนื้อหาในแบบฝึกหัดเป็นเรื่องความหมายของ คำขวัญ และลักษณะสำคัญของ คำขวัญ ..... ฉันจึงแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เปิดค้นหาข้อมูล เนื้อหาทั้งหมดในโทรศัพท์ อธิบายให้นักเรียนฟัง และเขียนไปพร้อม ๆ กัน

ตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิก ฉันและเพื่อนก็ได้มาช่วยกันจัดบอร์ด การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเตรียมงานวันวิทยาศาสตร์ที่จะถึงในวันจันทร์หน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)