215. เครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

>>

          ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 53 จังหวัดเลย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนปากชมวิทยา

          การจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการประชุม ประมาณ 60 คน ซึ่งมาจาก 5 โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปากชมวิทยา โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านนาค้อ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านสงาว โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม และเทศบาลตำบลปากชม เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

           บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้เกี่ยวกับป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งนักเรียนเครือข่ายแกนนำสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลให้เพื่อนๆ และพี่น้องคนรู้จักทราบ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

>>>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (0)