BIG CLEANING DAY

paka
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรม BIG CLEANING DAYเป็นกิจกรรม 5 ส ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ด้านการส่งเสริม พัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 จึงได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่ิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ทุกคนเป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้เน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเก็บพัสดุ สามารถจัดระเบียบของเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ จัดการวัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คัดแยกขยะ นำขยะที่สามารถขายได้ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า กิจกรรมในวันนี้สามารถปรับภูมิทัศน์โรงเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบ สร้างบรรยากาศในการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานมากขึ้น และที่สำคัญได้เห็นถึงพลังความสามัคคีของเจ้าหน้าที่สำนักงานส่ิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ทุกคน

ภาพโรงเก็บพัสดุก่อนทำ

ภาพโรงเก็บพัสดุหลังทำ

ภาพเปรียบเทียบโรงเก็บพัสดุก่อนและหลังทำ

ภาพเปรียบเทียบโรงเก็บพัสดุก่อนและหลังทำ

ภาพเปรียบเทียบโรงเก็บพัสดุก่อนและหลังทำ

ภาพกิจกรรมระหว่างทำ

ภาพกิจกรรมระหว่างทำ

ภาพกิจกรรมระหว่างทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเล่าเก้าสิบความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#big cleaning

หมายเลขบันทึก

573210

เขียน

25 Jul 2014 @ 10:56
()

แก้ไข

25 Jul 2014 @ 11:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก