OLPC ใช้ระบบปฎิบัติการ Linux ครับ แต่ทันทีที่เครื่องออกมานั้น ผมเชื่อว่ากลุ่มผู้คนที่ใช้ BSD ก็จะรีบทำ BSD ไปใช้กับ OLPC ได้ทันที

ผมเชื่อว่า NetBSD จะถูก "port" ไปลงใน OLPC ภายในไม่เกินหนึ่งเดือน

FreeBSD จะตามไปภายในเวลาไม่เกินสามเดือน

OpenBSD ก็จะตามไปอีกในประมาณหกเดือน

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของ OLPC ที่ชื่อว่า "Sugar" นั้น ถ้าทำงานบน Linux ได้ จะทำให้ทำงานบน BSD ได้ไม่ยากเลย รับประกันว่าภายในไม่เกินสามเดือนจะต้องมีใครที่ไหนสักคนในโลกทำให้ Sugar ทำงานบน BSD ได้

ส่วนผมเตรียมทำ DakBSD ครับ อ่านว่า "เด็ก" เป็น BSD ให้เด็กใช้ ซึ่งที่คิดไว้ในใจก็คงไม่มีอะไรมากกว่า FreeBSD แล้วเพิ่มความสามารถภาษาไทยเข้าไป

ทำเท่าที่ทำได้ ที่ได้ทำแล้วจะ "สนุก" 

นี่คือทางเลือกสำหรับระบบปฎิบัติการที่จะเกิดขึ้นใน OLPC ครับ

เสียดายที่เด็กไทยไม่ได้มีโอกาสใช้แล้ว

เด็กๆ คงต้องไปใช้ Windows ในเครื่อง "เอื้ออาทร" กันเองนะจ๊ะ

ประเทศไทยเราน่าจะใช้งบประมาณของรัฐซื้อ Microsoft Windows XP Starter Edition ชุดละ 1,500 บาท แจกเด็กได้ ก็เด็กซื้อเครื่องมาตั้งหมื่นแล้วก็แจกกันหน่อย

"เอื้ออาทร" นายทุนกันจริงๆ 

ผมคงมีเรื่อง OLPC มาเล่ากันเรื่อยๆ เล่าให้เห็นว่า "ผู้มีอำนาจ" บางคนขาดวิสัยทัศน์แค่ไหน

อยากเล่าครับ เล่าแก้เซ็ง เล่าด้วยความสงสารเด็ก