แป้นพิมพ์กับหนูๆอนุบาล

วันนี้ วันพุธ ที่ 18/06/2557

วันนี้มีสอนชั้น ป.2 ในช่วงบ่าย แต่ในช่วงเช้า ช่วยสอน หนู ๆ อนุบาล 

วันนี้สอนเรื่อง แป้นพิมพ์ โดยให้นักเรียนได้รู้จักตัวอักษรต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ ก- ฮ ,1-10 ,a - z

โดยเด็กสนุกสนานกันมาก 

น้องโอม อ.3.4 น่ารักมาก พูดเก่ง และ อ้วนมากกกกก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)