พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak)
นางสาว พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak) Cherry ปฐมสิริรักษ์

จดหมายขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร คุ้มครองสิทธิในการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ให้กับเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา เด็กสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศเมียนมาร์ และกำลังป่วยหนักจำเป็นต้องได้รับการรับรองสัญชาติไทยเพื่อใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพ


๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ท่านคุ้มครองสิทธิในการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ให้กับเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา เด็กสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศเมียนมาร์ และกำลังป่วยหนักจำเป็นต้องได้รับการรับรองสัญชาติไทยเพื่อใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ด้วยโครงการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนชายแดนไทย-พม่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเรื่องการรับรองสิทธิในสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร และการรับรองสิทธิในหลักประกันสุขภาพของ เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา (น้องอาเซียน) บุตรสาวของนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์

ข้าพเจ้าในฐานะคณะทำงานในโครงการวิจัยฯ และได้รับมอบอำนาจจากนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา (น้องอาเซียน) คือบุตรสาวของนายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ คนสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนคนสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนราษฎร ท.ร.๑๔ โดยน้องอาเซียนเกิดที่โรงพยาบาลไส้จี ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลไส้จี แต่ด้วยน้องอาเซียนคลอดก่อนกำหนดจึงสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงต้องเข้ารับการรักษาโดยพลัน นายจักรกฤษณ์ นิลทา และนางสาวศิริฤดี สมพัฒน์ จึงพาน้องอาเซียนกลับเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยที่โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ปัจจุบันน้องอาการยังไม่ดีขึ้น ยังคงอยู่ในตู้อบของโรงพยาบาลอุ้มผาง และบิดามารดาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อการรักษาพยาบาลน้องอาเซียน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเด็กหญิงกัญญาณัฐ นิลทา หรือน้องอาเซียนทรงสิทธิในสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและมารดาสัญชาติไทย ตาม ม.๗ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แต่เมื่อน้องอาเซียนยังไม่ได้รับรองสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย (ทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔) ทำให้ปัจจุบันน้องอาเซียนยังไม่สามารถใช้สิทธิในหลักประกันสุขภาพเพื่อรักษาอาการป่วยหนักในสถานะคนสัญชาติไทยได้

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิในสถานะคนสัญชาติไทยของน้องอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเข้าถึงสิทธิในหลักประกันสุขภาพของน้องอาเซียนด้วย คณะทำงานในโครงการวิจัยฯ จึงได้นำเรียนสภาพปัญหาดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ไปยังเทศบาลตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเพิ่มชื่อน้องในทะเบียนราษฎรไทยในสถานะคนสัญชาติไทยตาม ม.๓๖ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยรับฟังพยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิดของน้องอาเซียนจากบิดามารดาสัญชาติไทยแทนหนังสือรับรองการเกิดจากประเทศเมียนมาร์ เพราะหนังสือรับรองการเกิดจากประเทศเมียนมาร์มีข้อความเป็นภาษาเมียนมาร์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของน้องอาเซียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดติดตามและคุ้มครองสิทธิของน้องอาเซียนที่จะได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยในสถานะคนสัญชาติไทยตามสถานการณ์ปัญหาดังที่ได้กล่าวมา

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์)

ผู้จัดการรายงานบูรณการองค์ความรู้สู่การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายภายใต้โครงการวิจัยฯ

การติดต่อกลับ

นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ puangrat.ch@gmail.com 

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร archanwell@hotmail.com

อ.ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน chetsumon@hotmail.com

นางสาววิกานดา พัติบูรณ์ wikarnda.p@gmail.com

นางสาวศิวนุช สร้อยทอง อีเมล siwanoot.s@gmail.com

หมายเลขบันทึก: 571536เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2014 22:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 กรกฎาคม 2014 23:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี